forex trading logo

Knjige v pripravi

 

JB - KnjigaKlikni za več informacij

_________________________

 

Krabmerger leljak si knjiga

 

Klikni za več informacij

_________________________

 

Največje

 

skrivnosti

 

udbe

 

Klikni za več informacij

_________________________

 

UDBA

udba 001

- Ali je Kučan vedel, da je Silvo Gorenc 1972 ugrabil in likvidiral Stjepan Crnogorca?
- Zakaj je 1975 umrl Nikica Martinovič gospod Zemljarič?
- UDBA je 1966 leta postavila bombo v Pliberku.
- UDBA je 1967 odigrala atentat na Tita na Dunaju.

Knjigo dobite na vseh Petrolovih bencinskih servisih.

Knjiga je dobavljiva tudi v hrvaškem jeziku.
Cena  samo 17,90 €.  

Z nakupom knjig mi pomagate pri raziskovanju.

Hvala.

Naročila:
roman@leljak.si
telefon: 051603686

Obrazec za prijavoZačetek
19
Dec
2016
IZBRIS ZZB PDF Natisni E-pošta
Prispeval Roman Leljak   
Ponedeljek, 19 December 2016 14:56

 

 

OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V LJUBLJANI

Slovenska 41

 

1000 LJUBLJANA   

 

 

PRIJAVITELJ:            DRUŠTVO za ureditev zamolčanih grobov – Huda Jama, Kapelska cesta 1, 9252                                      Radenci, ki ga zastopa predsednik Roman Leljak, ki ga zastopa:

 

 

 

 

 

P R I J A V A

po 41. čl. Zakona o društvih zoper

Zvezo združenj borcev za vrednote NOB Slovenije

 

                                                                                        prijavitelja

                                                                                                           1x

                                                                                                           pooblastilo priloženo

                                                                                                           priloge

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________

Prijavitelj predlaga, da ODT v Ljubljani pri Upravnem sodišču RS skladno z 41. čl. Zakona o društvih vloži tožbo za prepoved delovanja društva, to je Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije.

 

Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije je vpisana kot društvo v poslovni register Slovenije, z matično številko 5147387000 in DŠ SI84151714, kot zastopnik pa je vpisan Turnšek Tit. Pravnoorganizacijska oblika je društvo – Zveza društev.

 

Dokaz:          - izpisek AJPES

 

Društvo se ukvarja tako s pridobitno dejavnostjo in sicer z izdajanjem knjig, založništvom, ter oddajanjem in obratovanjem lastnih in najetih nepremičnin.

 

Društvo pa se ukvarja tudi z nepridobitno dejavnostjo, ki sicer ni povsem razumljiva, verjetno pa naj bi to bila dejavnost, ki je navedena v statutu pod nameni in cilji organiziranja.

 

Iz statuta ZZB NOB, ki ga prilaga prijavitelj, so iz 6.čl. razvidni nameni in cilji organiziranja, ter delovanja zveze, ki naj bi »temeljili na tradicijah slovenskega uporništva v boju za narodni obstoj, svobodo in samostojnost, ki se je najneposredneje in najdoslednejše izrazilo v boju za severno mejo v NOB in v osamosvojitveni vojni leta 1991«.

 

Ravnanje društva je vsekakor v zadnjem času v nasprotju z Ustavo RS in ima prijavitelj pravni interes, da se omenjeno društvo Zveza združenja borcev za vrednote NOB Slovenije izbriše iz registra društev.

 

Društvo za ureditev zamolčanih grobov – Huda Jama je prijavitelj postopka in je bilo ustanovljeno s statutom 14.01.2014. Društvo ima namene in cilje, ki so opredeljeni v 6. čl., med katerimi je prizadevanje, da se na večjih grobiščih in moriščih opravi izkop posmrtnih ostankov in se jih dostojno pokoplje v primernih kostnicah, da se zbira, ureja in hrani ustrezne arhivske, spominske, sodne in druge dokumentacije, prizadeva si za ureditev čim popolnejše evidence VSEH POBITIH TABORIŠČNIKOV – ZAPORNIKOV... (6.čl. statuta Društva).

 

08.10.2016 je Zveza združenj borcev za vrednote NOB (v nadaljevanju ZZB NOB Slovenije) objavila krajše besedilo, s katerim se je odzvala na pričetek prenosa posmrtnih ostankov pomorjenih več tisoč ljudi v Hudi jami oz. iz rudniškega rova Sv. Barbare v Hudi jami.

 

Zveza združenje borcev za vrednote NOB Slovenije je namreč pod floskulo »vsakdo ima pravico do groba in imena na njem« skušala zamegliti sovraštvo, ki je med ljudmi vse od leta 1945 dalje in ki ga omenjeno društvo samo podpihuje. Tako je na spletni strani zzb-nob.si/dediscina-nob/zgodovinanob bila 28.10.2016 objavljena izjava KoDVOS, ki ga sestavlja tudi ZZB NOB, iz katere še vedno veje sovraštvo in nespoštovanje do drugače mislečih. Dejanje pietetnega pokopa je označeno kot dodatno netenje zla in razdora, s tem da pozivajo predsednika Republike, da se vzdrži dejanj, ki ne prispevajo k spravi, krepijo nestrpnost med različno mislečimi in se izogiba aktivnosti povezanih s sprevračanjem zgodovinskih dejstev. Katera zgodovinska dejstva naj bi iznos trupel iz rudniških jaškov sprevračal, seveda ni jasno oz. je žaljivo do vseh mrtvih in njihovih svojcev. Na isti spletni strani društva je 30.11.2016 Milan Gorjanc zapisal »ob prekopavanju žrtev povojnih pobitih Huda jama – kraj maščevanja« V svojem članku je navajal, da je bilo maščevanje nad še vedno neidentificiranimi pobitimi upravičeno, skliceval se je nad ustaškimi zločini nad Srbi leta 1941, navajal zadeve, ki netijo izključno sovraštvo, brez kakršnekoli povezave s konkretnim dogodkom. V svojem prispevku je omenjal tudi, da je bila v Hercegovini opravljena pogrebna maša, pri kateri pa ni bila prisotna hrvaška predsednica Kitarevičeva, čeprav bi ji bilo prej mesto tam, kot pa pri Hudi jami. Sestava HOS (hrvatske oslobodilačke snage) naj bi vas v Hercegovini leta 1992 ponovno do tal požgala, pripadniki HOS pa naj bi se usposabljali celo v Kočevski Reki z blagoslovom ministra Janše. Zaključil je, da je predsednik Pahor stal ob vencu z napisom »slava našim junakom«, škofje pa so darovali mašo za žrtve komunističnega nasilja, dejansko pa so to kosti okorelih zločincev, ki so morili z blagoslovom cerkve.

 

Da ne gre za nekega Milana Gorjanca kar tako, temveč očitno za predstavnika ZZB NOB, je razvidno tudi iz sodelovanja omenjenega konec meseca novembra, saj je časopis Delo objavil prispevek, da se je v Jajcu v BIH zbralo več kot 2000 ljudi, ki so obujali spomine na rojstvo nekdanje SFRJ pred 73. leti. Vihrale so zastave s petokrato zvezdo, vzvišeno cinično zapiše Bojan Rajšek. Najštevilnejša je bila delegacija slovenske ZZB NOB, ki jo je vodil Milan Gorjanc, ki je na vprašanje, kaj mu pomeni drugo zasedanje Avnoja, odgovoril, da smo bili skupaj v isti državi sedem desetletij, zato je prav, da ljudje ne pozabijo in pri tem meni, da so Slovenci preprosto naveličani NATA in Evropske unije in nadaljuje; »Ubili so nam Jugoslavijo, ne pa tudi jugoslovanskega duha«, za kar naj bi požel, po zapisu v Delu, ogromen aplavz navzočih. V Jajcu naj bi tudi povsem neodvisno od spominske slovesnosti in skoraj v ilegali komunistični pripadniki vseh šestih nekdanjih jugoslovanskih republik ustanovili centralni komite zveze komunistov Jugoslavije. Komunisti, kot naj bi povedal za Delo anonimni A.S. iz Cerknice, naj bi si želeli ponovno združiti vse jugoslovanske narode v skupno državo in nasprotujejo imperialistični politiki zahodnih sil, ki da želi povsem zasužnjiti jugoslovanske narode.

 

Med NOB in po njej je imela KPJ in KPS v vseh pogledih za vzor delovanje Sovjetske zveze, pa naj si je šlo za organizacijo oblasti ali samega gospodarstva. Vzpostavila se je državna lastnina, enopartijski sistem, ukinile so se demokratične volitve, vse kot »pridobitve« narodno osvobodilne borbe, katerih izročilo omenjeno društvo očitno goji in utrjuje pod krinko nekakšnega protifašističnega izročila slovenskega naroda in skrbi za ohranjanje, razumevanje in posredovanje zgodovinske resnice o narodno osvobodilnem boju in demokratičnih pridobitvah tega boja.

 

V svoji izjavi za javnost društvo v celoti zanika krvoločne pomore v Hudi jami, žrtve imenuje ustaše in politike, ter ljudi, ki so zaslužni za pričetek pietetnega pokopa omenjenih žrtev, žali z besedami, da se hodijo klanjat ustašem. Ne da bi bila opravljena identifikacija tisočih mrtvih in ne da bi se natančno identificiralo storilce tega gnusnega zločina, omenjeno društvo zanikuje ta zločin, kar pomeni tudi kaznivo dejanje javnega spodbujanja sovraštva, nasilja ali nestrpnosti in sicer tako po1. kot po 2. odst. 297. čl. KZ-1.

 

Glede na Ustavo RS, ki govori o Sloveniji kot demokratični republiki, o verski svobodi, o večstrankarskem sistemu in o svobodnih volitvah in o delitvi oblasti, je jasno, da je omenjeno društvo že s svojim statutom, predvsem pa tudi s svojimi dejanji, krši temeljne človekove pravice državljanov RS, ki jih imajo zagotovljeno v Ustavi RS, kot tudi v Evropski konvenciji o varstvu človekovih pravic, kot tudi pravni red države - RS. Prvi člen Ustave RS namreč določa, da je Slovenija demokratična republika, kar je nekaj povsem drugega kot so bile vrednote NOB in izvrševanje teh »vrednot« vse do leta 1991. Omenjeno društvo na vseh prireditvah sodeluje z zastavo bivše SFRJ in SRS, kljub temu, da je slovenska zastava predpisana z ustavo in je uporaba totalitarnih simbolov, kamor nedvomno sodi tudi rdeča zvezda in vse ostale zastave, ki poveličujejo totalitaren režim, ki je vladal od leta 1945 do 1991, prepovedana, o čemer se je tudi že izreklo Ustavno sodišče RS. S svojimi ravnanji in javnimi izjavami načrtno razpihuje sovraštvo in zanika genocid. Dejanje genocida je namreč tudi dejanje, ki je bilo storjeno po vojni, saj je to tudi dejanje proti razrednemu sovražniku po čl. 297. KZ-1.

 

Spoštovanje človekove osebnosti in njegovega dostojanstva se ne konča z njegovo smrtjo, zaničevanje in zanikovanje vojnih pomorov ne spremeni dejstva, da so bili ubiti ljudje, ne da bi jim bila dokazana kakršnakoli krivda in ne da bi jim bila po vnaprej predpisanem postopku in ne da bi lahko imeli pravico do izrabe pravnih sredstev. Stigmatiziranje žrtev, brez vedenja njihove identitete in žaljenje z ustaši, klavci in podobno, pomeni kršitev 27. čl. Ustave RS.

 

Povojna morija ne zasluži drugega kot popolno in izključno ogorčenje, ter obsodbo in društvo, ki zanikuje povojne pomore, ponovno žali in ponovno zaničuje žrtve, dejansko stori kaznivo dejanje javnega spodbujanja sovraštva, nasilja ali nestrpnosti z zanikovanjem povojnih zločinov, pri tem pa ga mediji v RS povsem nekritično suportirajo. Glede na to, da je delovanje takšnega združenja proti Ustavi RS, proti RS, na kar kaže prisotnost člana Zveze borcev ob udeležitvi avnojskih dogodkov v Jajcu in želji po tem, da bi se rušila obstoječa država in ustanovila ponovno Jugoslavija, očitno pod vodstvom ene same stranke, to je Komunistične partije Jugoslavije, ki naj bi jo ustanovili, pa potrjuje v celoti zahtevo, da Državno tožilstvo skladno z 41. čl. Zakona o društvih vloži tožbo na Upravno sodišče RS in zahteva izbris Zveze združenje borcev za vrednote NOB, kot tudi vsa združenja borcev po celotni Sloveniji. Zveza združenj borcev ima 82 kolektivnih članov, to je združenj in društev, ki so razčlenjena na 705 krajevnih organizacij.

 

Dokaz:          - statut ZZB NOB,

                        - statut Društva za ureditev zamolčanih grobov,

                        - print spletne strani zzb-nob.si/dediscina-nob/zgodovinanob

 

Skladno z 41. čl. Zakona o društvih je dolžnost ODT v Ljubljani, da vloži tožbo na Upravno sodišče RS za izbris Društva Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije, kot tudi vseh Društev združenj borcev za vrednote NOB, ki so včlanjena v zvezo, saj ravnajo v nasprotju z Ustavo RS.

 

Ljubljana, 19.12.2016

                                                                                   Društvo Huda Jama

 
14
Dec
2016
Špiclji UDBE 3 PDF Natisni E-pošta
Prispeval Roman Leljak   
Sreda, 14 December 2016 10:34

Obvestilo.

Knjiga Špiclji UDBE 3 M-Ž je končana. V rokah je oblikovalca.

Stiskana bo takoj po praznikih.

 

Vse dobro.

 

 

 
09
Dec
2016
Donatorska večera PDF Natisni E-pošta
Prispeval Roman Leljak   
Petek, 09 December 2016 09:20

Poštovani,

Čast nam je pozvati Vas na Donatorsku večeru za prikupljanje novčanih sredstava

za rad udruge "Društva Huda Jama", koja je u studenom registrovana u Zagrebu.

 

Donatorska večer održat če se u utorak 13. prosinca 2016. godine sa početkom  u 20.00

sati u restoranu "Bistro kod Vukušića" na adresi Slavonska avenija 22D.

Donacije če se prikupljati kao što je uobičajeno, putem ugovora, odnosno putem

uplate na račun udruge.

 

Rezervacija mjesta na Donatorskoj večeri iznosi 700 kuna po osobi.

Posebni gosti večere su dr. Zlatko Hasanbegović i ga. Bruna Esih.

 

Veselimo se Vašemu dolasku.

 

Telefon: 099 6880 366

 

Roman Leljak

 
« ZačetekPrejšnja12345678910NaslednjaKonec »

Stran 5 od 83

Nova knjiga

 

 ŠPICLJI

 

UDBE

 

Za več informacij klikni tukaj

 

Kdo prodaja knjige

 Ljubljana

 ŠKOFIJSKA KNJIGARNA
 Mačkova 6
 1000 Ljubljana

 Novo Mesto

 Knjigarna Sračje gnezdo
 Ljubljanska c. 27
 8000 N. Mesto

 Bencinski servisi PETROL

 Po vsej Sloveniji

Zbrana dela udbovca Janeza Zemljariča

Janez Zemljarič udba

Knjiga vsebuje vse operativne obdelave posameznikov,

ki jih je nadzoroval Janez Zemljarič.

Med mnogimi tudi sedanjega ustavnega sodnika dr. Petriča,

Boris Pahorja, Toneta partljiča....

Preko 300 danes znanih Slovencev. Mnogi med njimi so bili

obsojeni na dolgoletne zaporne kazni,

odpeljani v umobolnice.Nikica Martinovič je moral umreti.

Knjiga je A4 formata, 320 strani, le 300 izvod, na razpolago le še manj kot 200 izvodov.

Knjiga je v prodaji.

Cena 29,90 evrov.

Email: roman@leljak.si

Telefon: 041 288 170

SPEČA UDBA

unnamed

V knjigi SPEČA UDBA so objavljeni seznami članov slovenske UDBE od 1980 do 1990 leta. Seznami aktivnih in rezervnih članov UDBE so objavljeni po krajih. Priloga knjige pa je seznam vseh sodelavcev slovenske UDBE doma in v tujini.

Knjigo je možno kupiti na vseh Petrolovih črpalkah.

Cena knjige je 24,90 €.

Z nakupom mi veliko pomagate pri raziskovanju delovanja UDBE doma in v tujini.

roman@leljak.si ; sms 041 288 170

 

ČRNE BUKVE

Črne bukve

Prepotrebni ponatis originala Črnih bukev dokazuje, da je komunistična Resnica ves ta čas po vojni bila neresnična. Neresnična zato, ker je bila skrbno odbrana, selekcionirana in tendenciozna, ker ni le zamolčevala cele vrste dogodkov, ampak je zamolčevala celo najbolj ključne dogodke iz časa okupacije.  Je edina knjiga, ki so jo izdali "poraženci". Je knjiga, ki je bila v komunističnem sistemu najbolj prepovedana. Posed knjige je pomenil nekaj let zapora.

 

Knjiga na zalogi. 20 €

Z nakupom knjig mi pomagate pri raziskovanju.

Hvala.

Naročila:

roman@leljak.si

telefon: 051603686

Raziskovanje usod posameznikov

- iskanje posrmrtnih ostankov

- iskanje arhivskega gradiva

  doma in v tujini

- svetovanje pri raziskovanju

  polpretekle zgodovine

mail: roman@leljak.si

tel.: 041 288 170

Brezplačni knjigi

 

knjiga1

pdf Sam proti njim I

 

knjiga2

pdf Sam proti njim II

 

Prisotni na strani

Prisotni 35 gostov .

Ankete

Ste prebrali katero izmed teh knjig?
 

Statistika

Števec pogledov vsebine : 1501848

O piškotkih


feed-image Zaznamki

Zadnje novice

Priljubljeno