forex trading logo

Knjige v pripravi

 

JB - KnjigaKlikni za več informacij

_________________________

 

Krabmerger leljak si knjiga

 

Klikni za več informacij

_________________________

 

Največje

 

skrivnosti

 

udbe

 

Klikni za več informacij

_________________________

 

UDBA

udba 001

- Ali je Kučan vedel, da je Silvo Gorenc 1972 ugrabil in likvidiral Stjepan Crnogorca?
- Zakaj je 1975 umrl Nikica Martinovič gospod Zemljarič?
- UDBA je 1966 leta postavila bombo v Pliberku.
- UDBA je 1967 odigrala atentat na Tita na Dunaju.

Knjigo dobite na vseh Petrolovih bencinskih servisih.

Knjiga je dobavljiva tudi v hrvaškem jeziku.
Cena  samo 17,90 €.  

Z nakupom knjig mi pomagate pri raziskovanju.

Hvala.

Naročila:
roman@leljak.si
telefon: 051603686

Obrazec za prijavoZačetek
16
Jul
2010
1950 leta je OZNA za potrebe oblasti imela svoje pooblaščence v tovarnah. PDF Natisni E-pošta
Prispeval Roman Leljak   
Petek, 16 Julij 2010 10:04

V današnjem času, ko Vlada nikakor ne naide kakšne pametne rešitve za vsestranske probleme, ki nastajajo v različnih slovenskih podjetjih, bi mogoče poskali pomoč pri operativcih OZNE, ki so imeli direktorje podjetjih, delavce pod strogim nadzorom. Mogoče bi vladi to tudi danes odgovarjalo. Torej operativci UDBE v industriijskih podjetjih so bili:

1. Mirko Debeljak, Železarna Štore

2. Bogomir Kajdiž, Železarna esenice

3. Maks Kranjc, Iskra Kranj

4. Jože Zabukovec, PIT - Tržič

5. Edvard Bizjak, Rudnik Velenje - Šoštanj

6. Ostak Brešan, Steklarna Hrastnik

7. Dominik Suhorepec, Rudnik Trbovlje

8. Mirko Jerina, Rudnik Zagorje

9. Rudolf Kralj, Rudnik Hrastnik

10. Stane Tušar, Tovarna usnja Vrhnika

11. Janko Rozman, Tovarna aluminija Kidričevo

12. Franc Simšič, Proizvodnja nafte Lendava

13. Stane naglav, Rudnik Mežica

14. Gvido Podmenik, Impol Slovenska Bistrica

15. Matija Zupančič, tovarna dušika Ruše

16. Jože Babič, Mariborska tekstilna tovarna

17. Rajko Kirn, Tovarna metalnih konstrukcij

18. Albert Humer, Jeklarna Ravne

19. Franc Murgelj, Steklarna Rogaška Slatina

20. Janko Mravlje. Tovarna salonita Anhovo

21. Alojz Hribar, Hidlocentralna Doblar

22. Anton Lah, Rudnik živega srebra Idrija

23. Leopold gril, Gozdno gospodarstvo Postojna

itd......

 
14
Jul
2010
Vodstvo OZNE, udbe, po 09.maju 1945 PDF Natisni E-pošta
Prispeval Roman Leljak   
Sreda, 14 Julij 2010 13:05

 

Načelstvo:

Načelnik: Ivan Maček - Matija

namestnik: Mitja Maležič - Ciril

pomočnik načelnik: Mitja Ribičič - Ciril

pomočnik načelnika: Vladimir Svetina - Ivo

pomočnik načelnika: Niko Šilih - Nikič

tajnica: Vida Kulovec

 

I. Odsek

šef odseka: Vidko Hlaj

namestnik šefa: Milan Osredkar

 

II. Odsek

šef odseka: Stanko Runko - Mišo, nato Bogomir Perčič - Marko

namestnik šefa: Mirko Zlatar

 

IV. Odsek

šef odseka: Peter Zorko

namestnik šefa: Maležič

komandant zaporov: Josip Pelko

 

V. Odsek

šef odseka: Ivanuš Branko

namestnik šefa: Čizmek Boris

 

VI. Odsek

šef odseka: Ivan Mavrovič - Ivanov

 

Personalni odsek

šef odseka:

namestnik šefa: Kamilo Hilbert

 

Odsek za zveze:

šef odseka: Janez Znideršič

 

Odsek za šifre

šef odelka: Ivan Majcen

pomočnik šefa: Danica Ribičič - Vera

 

Saniteta

sanitetni referent: dr. Karol

referent: Alojz dr. Mihelčič

bolničarka: Vera Kramar

 

Centralni zapori:

Šef preiskovalne službe: dr. Turnšek Viktor

zasliševalci: Niko Kolenc

Lojze Dolenc

Maks Kvarčnik

Stane Kimovec

Franc Štmbelj

Tone Tratnik

Franc Turk

Vodstvo šole:

komandant šole: Franc Plos

inštruktorji: Milan Sila

Franc Trček

Ivo Tarzan

Aleš Stanovnik

Tončka Durjava

 

Taborišče Begunje:

komandant taborišča: Josip Štajer

 

Štab za repatriacijo:

šef pooblaščenstva: Nace Majcen

namestnik pooblaščenca: Andrej Rovšek

namestnik pooblaščenca: Odon Pakiž

poobl. zbirne baze: Franc Vindervol

Anton Manzelj

Jože Barbič

Jože Polos

Rihard Firm

Mara Sterle

Joco Marjak

poblaščenec za Primorsko: Anton Hudoklin

 

Ekonomsko Upravni odsek

šef odseka: Milan Apih

namestnik šefa: Alojz Komel

pomočnik šefa: Pavle Pepelnik

sekretar: Zmago Zorko

 

Odsek OZNE pri 1. brigadi KNOJ-a

Divizija

šef odseka pri diviziji: Mihael Čerin

namestnik šefa:           Edo Bohinjc

pomočnik šefa:            Tone Kranjc

Niko Mevšelj

Alojz Filipič

 

pooblaščenec samostojnega bataljona: Ivan Janžekovič

ljubljanska brigada:                            Anton Pelko

gubčeva brigada:                                Alojz Gabrovec

cankarjeva brigada:                            Ludvik Bizjak

granični oddelek:                                Marjan Seliškar

 

OKROŽJE LJUBLJANA

Načelstvo

načelnik: Bogomir Perčič Marko

namestnik načelnika: Jože gašperšič Metod

sekretarka: Sabina Stadler - Breda

 

II. odsek

šef odseka: Ludvik Štravs Martin

namestnik šefa: Stane Bernik

 

Grosuplje

Poblaščenec:   Anton Lesjak

 

IV odsek

šef odseka: Franc Taurer - Plahun

namestnik šefa: Božidar Pegic

 

V odsek

šef odseka: Jože Jan - Iztok

 

OKRAJI

Jesenice

pooblaščenec: Ivan Zupan Nestor

 

Kranj

pooblaščenec: Franc Koželj - Vanja

 

Škofja Loka

pooblaščenec: Stane Zupančič

 

Kamnik:

pooblaščenec: Franc Štefe - Mišo

 

Ljubljana okolica

pooblaščenec šef: Jule Vobič

namestnik šefa:  nton Koprivnikar

 

Rakek:

namestnik pooblaščenca: Ludvik Štravs - Martin

 

Grosuplje

namestnik pooblaščenca: Anton Lesjak

 

LJUBLJANA MESTO

Načelstvo

načelnik: Stane Bizjak - Kostja

namestnik načelnika: Vladimir kadunc - Raka

 

II odsek

šef odseka: Davorin Renko - Marttin

namestnik šefa: Albert Zornada - Marko

 

Referat CC

referent: Sonja Flajs -Bizjak

 

Referat kler

referent:

 

Referat industrija

referent Stane Mrhar

 

Referat OMS

Referat gestapa - tujci

referent; Anton Medved - Ali

pomočnik: Vilko Kajfež

 

VI Odsek

 

Pooblaščenstva

Center

v.d. pooblaščenca: Ivo Šernjak - Šimen

Severni del

Južni del

namestnik pooblaščenca: Stane Bajc

Vzhodni del

v.d.pooblčaščenca: Milan Zorec

 

OKROŽJE NOVO MESTO

Načelstvo

načelnik: Albert Kovač - Peter Grčar

namestnik načelnika: Marjan Lenarčič - Tome

II odsek

šef odseka: Rafael Kovačič - Dušan

namestnik šefa: Franc Kotnik - Polajnar

 

V. odsek

 

VI. odsek

v.d. šefa odseka: Franc Vovok, za njim Leopol Čuk - Mirko

Uprava zaporov

pooblaščenec zaporov: Franc Trlep

 

OKRAJI
Novo mesto

pooblaščenec. Milan vrazec, za njim Jože Lovše - Puškin

 

Krško

pooblaščenec: Karel Žmavc

namestnik pooblaščenca: Marko Mravlje

 

Trebnje:

Poblaščenec : Vine Turk

namestnik pooblaščenca: Lado Ostanek

 

Kočevje:

pooblaščenec: Franc Kralj

namestnik pooblaščenca: Janez Kos

 

Črnomelj:

 

Pooblšačenec: Alojz Poženel

namestnik pooblaščenca: Vinko Cimerman

 

OKROŽJE MARIBOR

Načelstvo:

načelnik: Vladislav Majhen - Rafl

namestnik načelnika: Vladimir Diehl - Zoran

 

II odsek

šef odseka: Jože Ančik

namestnik šefa: Anton Prevec

 

IV Odsek

šef odseka: Albin Vengušt- Hrast

namestnik šefa: Dragan Kramar

 

V odsek

šef odseka: Danilko Venc

 

VI odsek

šef odseka: Ljubo Jovan - Saša

 

Preiskovalni odsek

Zapori

Pooblaščenec: Anton Curk

Upravnik: Ivan Tomc

 

Maribor mesto

pooblaščenec: Jože Koren

 

Maribor desni breg

poblaščenec. Franc Kac

 

Maribor levi breg

pooblaščenec. Ladislav Macarol

 

Maribor okolica

pooblaščenec: Savo Vilhar

 

OKRAJI

Slovenska Bistrica

pooblaščenec

Ptuj

pooblaščenec: Miro Vesel

Ljutomer:

pooblaščenec: Martin Kustec

Radgona

pooblaščenec: Ludvik Čuček - Benjamin

namestnik pooblaščenca: Boris Mužič

 

Murska Sobota

pooblaščenec: Franc Požar - Aljoša

 

Lendava

Pooblaščenec: Ivan Žunič

 

Prevalje

pooblaščenec: Ludvik Pavlin

 

OKROŽJE CELJE

 

Načelstvo

načelnik: Milan Venišnik - Savinc

pomočnik načelnika: Jože Kladivar

 

II. odsek

šef odseka: Karel Forte

 

IV odsek

šef odseka: Drago Markovič

namestnik šefa: Franja Kotnik - Vojka

 

V odsek

 

VI odsek

šef odseka:

namestnik šefa: Vlado Bogataj

 

Zasliševalci: Pavel Maslo

Konrad Pevec

 

zapori

pravni referent: Tone Tratnik

Upravnik zapora: Maksimiljan Jovan

 

Celje mesto

pooblaščenec: Ciril remic - Borut

 

OKRAJI

Celje okolica

pooblaščenec: Janko Leben

 

Mozirje

pooblaščenec: Slavko Mahič

 

Slovenske Konjice

pooblaščenec: Stane gril

 

Šmarje

pooblaščenec. Alojz Briški

 

Šoštanj

pooblaščenec: Bojan Gorenc

 

Trbovlje

pooblaščenec: janez Petje

 

VZHODNO PRIMORSKO OKROŽJE

 

Načelstvo

načelnik: Albert Svetina - Emo

namestnik načelnika: Josip Zidar

 

II odsek:

šef odseka: Anton Pezdir

IV odsek

šef odseka: Jože Vidovič

 

VI odsek

šef odseka: Avgust Čeme - Adi

 

OKRAJI

Ajdovščina

pooblaščenec: Janez lavtar - Dušan

 

Idrija

pooblaščenec: Janko črv - Rajko

 

Tolmin

pooblaščenec Zdravko Kodrič - Slavko

 

Postojna

pooblaščenec: Ferdinand Gartner - Mitja

 

Ilirska Bistrica

pooblaščenec: Stanko Čeligoj - lado

 

Hrpelje - Kozina

pooblaščenec: Dušan primc - Jordan

 

Koper

pooblaščenec: Jakob Mršnik - Mirko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
14
Jul
2010
Knjiga Huda jama kmalu v žepni izdaji PDF Natisni E-pošta
Prispeval Roman Leljak   
Sreda, 14 Julij 2010 08:37

HUDA JAMA

knjiga Teharske žive rane - Huda jama bo ponatisnjena v žepni izdaji. Cena knjige samo 09.90 evra. Naročila preko telefona na 041288170 ali na moj spletni nasllov; Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

 

 

 

 
« ZačetekPrejšnja71727374757677787980NaslednjaKonec »

Stran 78 od 83

Nova knjiga

 

 ŠPICLJI

 

UDBE

 

Za več informacij klikni tukaj

 

Kdo prodaja knjige

 Ljubljana

 ŠKOFIJSKA KNJIGARNA
 Mačkova 6
 1000 Ljubljana

 Novo Mesto

 Knjigarna Sračje gnezdo
 Ljubljanska c. 27
 8000 N. Mesto

 Bencinski servisi PETROL

 Po vsej Sloveniji

Zbrana dela udbovca Janeza Zemljariča

Janez Zemljarič udba

Knjiga vsebuje vse operativne obdelave posameznikov,

ki jih je nadzoroval Janez Zemljarič.

Med mnogimi tudi sedanjega ustavnega sodnika dr. Petriča,

Boris Pahorja, Toneta partljiča....

Preko 300 danes znanih Slovencev. Mnogi med njimi so bili

obsojeni na dolgoletne zaporne kazni,

odpeljani v umobolnice.Nikica Martinovič je moral umreti.

Knjiga je A4 formata, 320 strani, le 300 izvod, na razpolago le še manj kot 200 izvodov.

Knjiga je v prodaji.

Cena 29,90 evrov.

Email: roman@leljak.si

Telefon: 041 288 170

SPEČA UDBA

unnamed

V knjigi SPEČA UDBA so objavljeni seznami članov slovenske UDBE od 1980 do 1990 leta. Seznami aktivnih in rezervnih članov UDBE so objavljeni po krajih. Priloga knjige pa je seznam vseh sodelavcev slovenske UDBE doma in v tujini.

Knjigo je možno kupiti na vseh Petrolovih črpalkah.

Cena knjige je 24,90 €.

Z nakupom mi veliko pomagate pri raziskovanju delovanja UDBE doma in v tujini.

roman@leljak.si ; sms 041 288 170

 

ČRNE BUKVE

Črne bukve

Prepotrebni ponatis originala Črnih bukev dokazuje, da je komunistična Resnica ves ta čas po vojni bila neresnična. Neresnična zato, ker je bila skrbno odbrana, selekcionirana in tendenciozna, ker ni le zamolčevala cele vrste dogodkov, ampak je zamolčevala celo najbolj ključne dogodke iz časa okupacije.  Je edina knjiga, ki so jo izdali "poraženci". Je knjiga, ki je bila v komunističnem sistemu najbolj prepovedana. Posed knjige je pomenil nekaj let zapora.

 

Knjiga na zalogi. 20 €

Z nakupom knjig mi pomagate pri raziskovanju.

Hvala.

Naročila:

roman@leljak.si

telefon: 051603686

Raziskovanje usod posameznikov

- iskanje posrmrtnih ostankov

- iskanje arhivskega gradiva

  doma in v tujini

- svetovanje pri raziskovanju

  polpretekle zgodovine

mail: roman@leljak.si

tel.: 041 288 170

Brezplačni knjigi

 

knjiga1

pdf Sam proti njim I

 

knjiga2

pdf Sam proti njim II

 

Prisotni na strani

Prisotni 119 gostov .

Ankete

Ste prebrali katero izmed teh knjig?
 

Statistika

Števec pogledov vsebine : 1425463

O piškotkih


feed-image Zaznamki

Zadnje novice

Priljubljeno