forex trading logo

Knjige v pripravi

 

JB - KnjigaKlikni za več informacij

_________________________

 

Krabmerger leljak si knjiga

 

Klikni za več informacij

_________________________

 

Največje

 

skrivnosti

 

udbe

 

Klikni za več informacij

_________________________

 

UDBA

udba 001

- Ali je Kučan vedel, da je Silvo Gorenc 1972 ugrabil in likvidiral Stjepan Crnogorca?
- Zakaj je 1975 umrl Nikica Martinovič gospod Zemljarič?
- UDBA je 1966 leta postavila bombo v Pliberku.
- UDBA je 1967 odigrala atentat na Tita na Dunaju.

Knjigo dobite na vseh Petrolovih bencinskih servisih.

Knjiga je dobavljiva tudi v hrvaškem jeziku.
Cena  samo 17,90 €.  

Z nakupom knjig mi pomagate pri raziskovanju.

Hvala.

Naročila:
roman@leljak.si
telefon: 051603686

Obrazec za prijavoZačetek Novice Odgovorni za Hudo Jamo
24
Oct
2010
Odgovorni za Hudo Jamo PDF Natisni E-pošta
Prispeval Roman Leljak   
Nedelja, 24 Oktober 2010 18:44

 

Seznam 3. brigade Vojske državne varnosti, ki je odgovorna za poboje v Hudi Jami

01.06.2009

SEZNAM 3. BRIGADE KNOJA

 

 1. Ahčin Anton – Darko, 24.12.1923, Veliki hrib nad Tuhinjem
 2. Aleš Anton, 29.07.1923, Dobrteša Vas
 3. Alič Vlado – Lado, 07.07.1924, Trbovlje
 4. Ameršek Koren – Heda, 09.08.1927, Banja Luka
 5. Ameršek Viljem, 13.06.1919, Trbovlje
 6. Anclin Franc, 15.11.1921, Lokvica pri Šoštanju
 7. Andeljšek Janez,
 8. Andrejevec Franc, 25.09.1912, Trnovec pri Rečici ob Savinji
 9. Anšlovar Ivan – Dolenc, 19.04.1913, Hrastnik
 10. Ačan Vinko, 22.01.1928, Ljubečna
 11. Arh Ivan
 12. Arzenšek Alojz, 18.06.1923, Lutrje pri Ponikvi pri Šentjurju pri Celju
 13. Arzenšek Ivan – Miloš, 07.07.1915, Maribor
 14. Ašič Anton, 13.06.1911, Zagorje pri Savi
 15. Atelšek Ivan, 21.08.1928, Rečica ob Savinji
 16. Avguštin Jože, 17.03.1926, Gornja Kungota
 17. Babič Ivan, 18.06.1919, Laško
 18. Bajc Joško, 26.10.1916, Raka pri Krškem
 19. Bajc Juže, 24.10.1910, Goli vrh pri Raki
 20. Balantič Milan, 26.07.1919, Trbovlje
 21. Balantin Jože, 10.01.1910, Trbovlje
 22. Baloh Marin – Tinko, 17.02.1926, Trbovlje
 23. Bantart Rudi – Sine, 11.04.1932, Zagorje ob Savi
 24. Barlič Marko – Nace, 06.10.12, Hanborn v Nemčiji
 25. Batič Edvard. 15.10.1916, Celje
 26. Berginc Franc, 16.03.1910, Ladra pri Kobaridu
 27. Bider Ivan, 14.07.1919, Pusto polje pri Mozirju
 28. Bitenc Anton Tonček, 02.02.1926, Solčava
 29. Bizjak Vlado, 30.07.1924, Velenje
 30. Blazinšek Rudolf
 31. Blaznik Gorazd, 28.06.1928, Ljubljana
 32. Blažič Maks, 08.05.1922, Konovo pri Velenju
 33. Bočko Jože – Gorenc, 18.02.1920, Čeče nad Hrastnikom
 34. Bočko Matija, 24.04.1904, Čeče nad Hrastnikom
 35. Bogataj Bojana – Rajko, 28.04.1927, Ljubljana
 36. Bohorič Dominik – Rajko,23.01.1923, Dobrova pri Krškem
 37. Bole Henrik – Hinko
 38. Božič Franc,02.03.1929, Šempeter v Savinjski dolini
 39. Božičnik Zdravko, 25.12. 1928, Celje
 40. Božnik Štefan, 15.06.1901, Dobrna
 41. Bračun Jože, 01.01.1922, Senovo,
 42. Bradač Ivan, Vrhe nad Teharjih, poročnik OZNE
 43. Brečko Alojz, 24.05.1913
 44. Brečko Anton,21.12.1920, Hrastnik
 45. Bergar Franc, Črebine nad Trbovljami
 46. Bremec Adolf, 01.11.1920, Hrastnik
 47. Brečko Ivan
 48. Bremec Karel, 04.10.1919, Hrastnik
 49. Bremec Maks – Đorđe, 08.09.1913, Trbovlje
 50. Brence Ludvik, 14.06.1927, Malahorna pri Oplotnici
 51. Brvar Ciril, 08.07. Trojane
 52. Bučar Frane – Ači, 04.08.1926, Kostanjevica na Krki
 53. Buhvald Jože – Zupan, 05.05.1925, Ravne na Koroškem
 54. Bukovec Ivan, 19.05.1919, Prebold
 55. Bukovec Maks – Jože, 28.05.1928, Ljubljana
 56. Barja Franc, 05.03.1916, Trbovlje
 57. Burja Janez – Tomažek, 17.12.1923, Znojile pri Kamniku
 58. Burjan Franc, 19.09.1927, Pongrac
 59. Cej Leopold, 18.01.1907, Prevalje
 60. Cerar Marjan, 26.03.1925, Trbovlje
 61. Cerar Peregrin – Drmac, 13.04.1927, Lukovica pri Domžalah
 62. Cigelnik Štefan, 18.12.1906, Hrastnik
 63. Cimerman Franc, 25.07.1921, Grobelno
 64. Cimerman Jože, 1926, Grobelno
 65. Cimperšek Avgust, 18.07.1921, Orešje pri Sevnici
 66. Cizelj Franc, 28.09.1923,
 67. Cizerle Vid, 12.06.1912
 68. Cotman Ivan, 26.12.1926, Lokve pri Čepovanu
 69. Čanžek – Gomezel Terezija – Ruža, 25.09.1923, Maribor
 70. Čas Slavko, 06.07.1921, Podgorje pri Slovenj Gradcu
 71. Čeh Osvald, 05.08.1915, Podvince pri Ptuju
 72. Čepin Ivan,02.05.1915, Dol pri Hrastniku
 73. Čepin Maksimiljan, 17.08.1928, Vodice pri Slivnici
 74. Černivšek Jože, 28.10.1925, Okonina pri Radmirju
 75. Češnovar Rado, 16.08.1919, Kostanjevica pri Krki
 76. Čop Hinko, 26.04.1926, Šmartno ob Dreti
 77. Črešnar Alojz, 20.06.1927, Straža ob Oplotnici
 78. Črešnovar Ivan, 08.06.1908, Trbovlje
 79. Čulk Karel, 11.11.1926, Glinje pri Braslovčah
 80. Dedič Dane, 09.06.1927, Žalec
 81. Delak Tone – Igor, 20.08.1927, Trst
 82. Delakorda Martin, 15.10.1908, Šmartno ob Paki
 83. Deleja Ciril, 05.07.1921, Pusto polje pri Mozirju
 84. Deželak Ferdinand – Rudi, 19.12.1924, Hrastnik
 85. Deželak Jože, 23.02.1922, hrastnik
 86. Doberšek Franc, 12.12.1919, Planina pri Sevnici
 87. Doblšek Slavko, 11.05.1919, Šalek pri Velenju
 88. Dobnik Ludvik, 26.06.1919, Pesje pri Velenju
 89. Dobnik Ludvik, 24.08.1927, Šoštanj
 90. Dobrišek Viktor, 14.10.1926, Braslovče
 91. Dolar Franc, 01.06.1923, Velenje
 92. Dolenc Janko – Darinko, 12.02.1921, Mozirje
 93. Dolenc Martin – Robin, 02.11.1919, Trbovlje
 94. Došler Franc, 23.09.1912, Gotovlje pri Žalcu
 95. Dragar Jože, 30.03.1913, Senožeti pri Jevnici
 96. Dragar Karl, 04.11.1900, Dol pri Hrastniku
 97. Drev Alojz, 21.07.1921, Vinska gora pri Velenju
 98. Drev Stanko, 22.12.1911, Migojnice pri Grižah
 99. Drnovšek Anton, 09.03.1927, Zagorje ob Savi
 100. Drnovšek Ivan, 17.08.1920, Pušave nad Zagorjem ob Savi
 101. Drnovšek Leopold – Rigo,09.09.1926, Loke pri Zagorju ob Savi
 102. Drolc Franc – Banko, 19.03.1918, Motnik
 103. Drolc Jože, 05.03.1921, Matke pri Preboldu
 104. Drstvenšek Leopold, 28.01.1916, Senovo
 105. Drugovič Anton, 22.01.1914, Oklukova Gora
 106. Drvodel Avgust, 24.05.1910, Pliberk
 107. Eberlinc Božo, 16.02.1929, Trbovlje
 108. Erneci Viktor, 12.04.1915, Braslovče
 109. Fabjan Albert, 10.03.1915, Trbovlje
 110. Fale Franc,10.03.1915, Trbovlje
 111. Fale Frane – Toledo, 28.07.1921, Nova Štifta
 112. Fale Viktor, 14.04.1914, Trbovlje
 113. Felicijan Franc, 30.05.1923, Spodnje Kraše v Savinski dolini
 114. Ferme Miha, 02.11.1919, Planinska vas nad Trbovljami
 115. Eigek Avgost, 28.08.1919, Poljčane
 116. Filej Mirko, 10.04.1927, Artiče
 117. Finc Alojz, 21.11.1924, Trbovlje
 118. Forštner Rok – Gorki, 06.07.1910, Črna na Koroškem
 119. Gačnik Alojz, 01.04.1929, Prihova pri Mozirju
 120. Gajšek Anton – Tone, 19.01.1917, Trbovlje
 121. Gerdelj Ivan – Savič, 09.03.1920, Prevalje
 122. Gerdelj Vinko – Stojan, 26.03.1927, Metica
 123. Germ Rado – Nace, 02.07.1926, Trbovlje
 124. Geršak Franc, 12.04.1928, Bistrica ob Sotli
 125. Glavnik Janez – Orlov, 28.12.1927, Polzela
 126. Glinik Mirko, 30.04.1924, Prevalje
 127. Golavšek Karel – Žvenk, 07.12.1921, Kasaze pri Petrovčah
 128. Golit Jože, 26.02.1928, Prebold
 129. Goljuf Leopold – Euri, 09.10.1918, Trbovlje
 130. Golob Jože, 12.03.1906, Trbovlje
 131. Gomezel Zdravko – Janez, 03.06.1922, Šentvid pri Ljubljani
 132. Gorjup Jože, 19.02.1919, Liboje
 133. Gošnik Franc, 23.01.1924, Črna na Koroškem
 134. Gothe Viljem, 30.12.1922, Zabukovica
 135. Govejšek Anton, 18.11.1912, Trbovlje
 136. Grabner Mihael, 05.09.1914, Ravne na Koroškem
 137. Gram Anton - Gandi, 13.12.1919, Velike Malence pri Brežicah
 138. Grčar Franc, 25.09.1919, Zagorje ob Savi
 139. Grčar Jože, 26.04.1912, Brezno pri Rimskih Toplicah
 140. Grčar Mirko, 27.04.1912, Potoška vas pri Zagorju ob Savi
 141. Grebenšek Ciril, 05.07.1921, Velenje
 142. Grenko Vinko, 22.05.1925, Spodnje Gorce pri Braslovčah
 143. Grešak Gvido, 26.09.1913, Hrastnik
 144. Gril Jože
 145. Gril Karlo, 09.09.1921, Janžkovo selo pri Velenju
 146. Gremovšek Ivan, 20.07.1921, Pišece
 147. Grobelnik Jože, 25.02.1911, Gotovlje pri Žalcu
 148. Grobelnik Jože, 19.06.1916, Pišece
 149. Grobin Ivan, 22.03.1922, Loka pri žusmu
 150. Grobovšek Slavko, 12.06.1926, Grobelno
 151. Grubelnik Pavel - Pajo, 07.06.1917, Črna na Koroškem
 152. Grm Avgost, 10.08. 1922, Liboje
 153. Guna Oto, 16.11.1909, Trbovlje
 154. Hafner Stanko – Niko, 31.03.1915, Hrastnik
 155. Hanžit Franc
 156. Hauptman Ernest, 23.01.1920, Hrastnik
 157. Hauptman Jože – Cveto, 03.10.1917, Zagorje ob Savi
 158. Hauptman Pavel, 21.01.1914, Radeče
 159. Hauptman Ameršek Vlasta – Vida, 28.01.1926, Trbovlje
 160. Hercog Ivan, 07.07.1925, Hrastnik
 161. Hering Ivan, 11.04.1924, Zakot pri Brežicah
 162. Herman Franc – Tone, 18.10.1911, Zagorje ob Savi
 163. Herman Mirko – Ciril, 17.07.1916, Zagorje ob Savi
 164. Hlačar Anton, 07.05.1925, Zabukovica
 165. Hladin Milan, 06.06.1919, Pesje pri Velenju
 166. Hladin Viktor, 17.07.1914, Pesje pri Velenju
 167. Hober jože – Vlado, 16.02.1916, prevalje
 168. Hočevar Ivan, 29.04.1919, Vrhpolje pri Kamniku
 169. Hojnik Konrad – Milan, 02.02.1922, Morje pri Framu
 170. Holešek Ivan, 03.09.1921, Trbovlje
 171. Homšek Niko, 15.11.1910, Brezno
 172. Horvatič Franc
 173. Hotko Ivan, 01.08.1918, Celje
 174. Hovnik Anton, 04.09.1918, Prevalje
 175. Hovnik Stanko, 04.02.1923, Stari trg pri Slovenj Gradcu
 176. Hrastnik Franc, 30.08.1918, Krško
 177. Hren Ivan, 20.02.1919, Kunigunda
 178. Hribar Ivan, 21.08.1918, Trbovlje
 179. Hribernik Franc, 25.03.1922, Slovenj Gradec
 180. Hribernik Franc, 10.11.1925
 181. Hvala Franc, 26.04.1910, Trbovlje
 182. Iglič Drago – Miloš, 09.10.1917, Ljubljana
 183. Igričnik Jože, 16.07.1922, Brnica pri Hrastniku
 184. Iljaž Ivan, 09.12.1922, Bizeljsko
 185. Irmančnik Martin, 14.11.1923, Rečica ob Savinji
 186. Istenič Peter, 24.10.1924
 187. Ivanuša Milan – Vencelj, 26.04.1923, Zagreb
 188. Jan Mihael – Miha, Velenje
 189. Janžovnik Alojz – Ljubo, 14.05. 1919, Čreta pri Kokarjah
 190. Jarc Franc – Aljoša, 22.09.1919, Hrastnik
 191. Jazbec Drago, 22.08.1922 Krško
 192. Jazbec Srečko, Piran
 193. Jelen Jože, 02.11.1926, Šentilj pri Velenju
 194. Jelnikar Anton – Hari, 08.01.1927, Litija
 195. Jelovnik Rudi, 04.04.1912, Gladbeck v Avstriji
 196. Jelšavar
 197. Jeraj Ivo, 04.05.1926, Ljubno ob Savinji
 198. Jeraj Martin, 10.11.1909, Podkrnice
 199. Jeras Anton – Zvone, 02.01.1926, Laze v Tuhinju
 200. Jerin Slavko, 15.10.1919, Trbovlje
 201. Jerman Franc, 19.12.1919, Hrastnik
 202. Jezernik Baltazar, 21.09.1927, Šentilj pri Velenju
 203. Jezernik Franc – Zvone, 01.12.1920, Šentilj pri Velenju
 204. Jezernik Marko, 18.04.1929, Celje
 205. Ježovnik Alojz – Ljubo, 28.05.1923, Šmartno ob Paki
 206. Jordan Jože, 01.07.1926, Gotovlje
 207. Jošt Ignac, 26.06.1929, Gotovlje
 208. Jug Karel, 11.10.1917, Migojnice
 209. Juhart Ivan – Boris, 14.05. 1927, Celje
 210. Jakič Ante – Mato, 18.12.1919, Split
 211. Jurač Vinko, 18.01.1923, Leš pri Prevaljah
 212. Jurek Anton, 28.22.1922, Kasaze pri Petrovčah
 213. Juretič Janez
 214. Jurko Stane, 21.03.1926, Dobrna
 215. Juvan Viktor, 08.08.1911, Hvalovica v Šleziji na Poljskem
 216. Kač Anton, 05.10.1914
 217. Kanduc Anton – Boris, Tuhinj
 218. Kajzer Rado – Karo
 219. Kaker Jože – Zlatko, 11.02.1927, Črna na Koroškem
 220. Kamnik Leopold, 20.10.1920, Prevalje
 221. Kanduč Ivan, 23.07.1920, Trbovlje
 222. Kasestnik Rado, 12.02.1924, Velenje
 223. Kaše Jože, 25.07.1922, Slivnica pri Celju
 224. Kavšek Miroslav, 28.06. 1908, Hrastnik
 225. Kavtičnik Matko – Tadej, 10.02.1924 Šoštanj
 226. Kelhar Anton, 12.06.1916, Vrbje pri Žalcu
 227. Kerin Tone, 03.07.1907, Trbovlje
 228. Keržan Rudolf, 13.04.1922, Laško
 229. Keršan Štefan, 04.09.1917, Tabor
 230. Kirn Stane – Kranjc, 29.01.1923, Hrastnik
 231. Kladnik Franc, 08.06.1924, Luče ob Savinji
 232. Klančnik Ivan, 16.03.1923, Šmartno ob Paki
 233. Klemen Slavko, 19.09.1927, Dol pri Hrastniku
 234. Klemenšek Janez – Zvone, 14.02.1922, Solčava
 235. Klenovšek Viki, 09.12.1914, Trbovlje
 236. Knez Franc – Berto, 01.04.1916, Sedraž pri Laškem
 237. Knez Ivan – Cvetko, 27.12.1916, Prebold
 238. Knez Jože, 23.01.1921, Trbovlje
 239. Knez Martin, Ljubljana
 240. Knez Viktor, 03.01.1922, Celje
 241. Kočar Alojz, 20.06.1915, Trbovlje
 242. Kočar Anton, 30.05.1917, Trbovlje
 243. Kočevar Viktor, 14.04.1928, Prebold
 244. Kodrun Emil – Rudi, 18.02.1915, Dol pri Hrastniku
 245. Kokol Franc, 21.11.1926, Podgorica
 246. Kokolj Avgust, 30.07.1926, Trnava pri Žalcu
 247. Kolar Herman, 03.09.1905, Hrastnik
 248. Kolar Jože, 08.12.1924, Varpolje pri Rečici ob Savinji
 249. Kolarič Branko, 14.08.1921, Zagorje ob Savi
 250. Kolenc Tone, 07.01.1924, Rečica ob Savinji
 251. Kolman Alojz, 21.06.1923, Podgorje pri Brežicah
 252. Kopitar Anton, 04.01.1917, Ložnica pri Velenju
 253. Kopitar Franc
 254. Kopitar Franc – Silvo, 04.11.1928, Zagorje ob Savi
 255. Kopmajer Jože, 12.03.1921, Mežica
 256. Kopriva Ludvik
 257. Koprivnik Adolf, 03.09.1925, Velenje
 258. Kopušar Maks – Hari, 04.02.1914, Ljubno ob Savinji
 259. Kordej Mirko, 16.04.1924, Krapina
 260. Koren Alojz, 08.06.1911, Pristava pri Dobrni
 261. Koritnik Bogdan
 262. Kontnik Bogdan, 04.11.1914, Trbovlje
 263. Korošec Ivan, 09.07.1927, Beograd
 264. Konšec Jože – Vido, 08.12.1922, Šmiklavž pri Slovenj Gradcu
 265. Kos Ivan, 08.06.1914, Zagorje ob Savi
 266. Koselj Jože, 26.04.1922, Ribno na Bledu
 267. Lapornik Pavle, 25.11.1904, Studence
 268. Lapuh Jože, 26.06.1926, Celje
 269. Lavrinc Stane, 17.04.1921, Kasaze pri Petrovčah
 270. Laznik Franc, 16.12.1919, Zabukovica
 271. Lebar Jože, 04.02.1921, Brezje pri Čemšeniku
 272. Lebar Jože, 25.12.1926, Šoštanj
 273. Lempl Anton – Dušan, 09.05.1919, Konovo pri Velenju
 274. Lempl Ivan, 17.12.1918, Šalek pri Velenju
 275. Lepej Budislav, 09.12.1926, Sromlje pri Brežicah
 276. Leskovar Anton, 28.03.1912, Straža pri Oplotnici
 277. Lešnik Mirko, 03.03.1928, Vinska Gora pri Velenju
 278. Letnar Jože, 14.03.1915, Luče pri Savinji
 279. Levart Janko – Hinko, 30.06.1921, Slovenske Konjice
 280. Lilija Mirko
 281. Lipar Blaž, 03.07.1923, Oklukova Gora
 282. Logaro Samo, 05.11.1928, Hrastnik
 283. Lorbek Stanko, 29.12.1913, Brežice
 284. Lubej Jure – Đuro, 25.03.1912, Dramlje
 285. Lupše Martin, 11.11.1927, Prevorje pri Kozjem
 286. Lupše Matija, 23.02.1928, Litija
 287. Majdič Leopold, 30.08.1917, Trbovlje
 288. Mandl Štefan, 11.05.1913, Mežica
 289. Marcel Stane, 09.10.1910, Ržiše pri Izlakah
 290. Marinšek Jože, 10.04.1914, Zreče
 291. Maroh Franc, 17.09.1929, Ptuj
 292. Marolt Jože, 05.03.1915, Rečica ob Savinji
 293. Marolt Martin, 29.09.1926, Ljubno ob Savinji
 294. Marošek Franjo, 22.03.1927, Loka pri Dobrni
 295. Marovt Ivan, 05.12.1924, Savina
 296. Marovt Zdravko, 09.10.1928, Ljubno
 297. Mastnak Jože, 13.07.1927, Zabukovica
 298. Mastnak Karel
 299. Matjan Alojz – Pero, 17.06.1922, Trnovč pri Lukovici
 300. Matjašič Franc, 11.04.1912, Artiče
 301. Matko Friderik – Štajerc, 17.01.1918, Trbovlje
 302. Matvoz Gabrijel – Jelček, 15.01.1926, Leše pri Prevaljah
 303. Medija Rado, 18.08.1924, Kisovec
 304. Melan Alojz, 09.02.1913, Oplotnica
 305. Melavec Alojz, Slovenska Bistrica
 306. Menart Tone, 1908, Strmec
 307. Menciger Franc, 07.10.1917, Oplotnica
 308. Merslavič Avgust – Jaka, 08.09.1918, Mostec pri Brežicah
 309. Mesner Frane – Roland, 08.10.1917, Leše pri Prevaljah
 310. Meža Ivan – Jaro, 26.05.1911, Šalek pri Velenju
 311. Miklavc Jože,02.12.1927, Trnovec pri Rečici ob Savinji
 312. Miklavčič Avgust – Aleksander, 18.01.1925, Brdice pri Gorici
 313. Mikolavčič Joško, 12.12.1918, Stara vas pri Krškem
 314. Mišmaš Mirko, 22.02.1929, Brezno pri Laškem
 315. Mlačnik Anton, 09.06.1922, Črna na Koroškem
 316. Mlakar Anton, 18.11.1925, Hrastnik
 317. Mlakar Justin, 31.12.1918, Hudo Brezje
 318. Mlinarič Tone – Tomo, 01.06.1922, Breze
 319. Mohar – Kranjc Kadja, 20.03.1926, Dravograd
 320. Mohar Vid, 1902, Stara sela v Tuhinju
 321. Mokina Anton, 14.01.1929, Črna na Koroškem
 322. Moltara Mici, 10.02.1923, Trbovlje
 323. Mori Maks – Milan, 17.09.1920, Črna na Koroškem
 324. Motalen Franjo – Sine, 04.10.1927, Grobelno
 325. Mravlje Milan – Sine, 25.03.1928, Trbovlje
 326. Mraz Gvido – Zvone, 13.12.1920, Trbovlje
 327. Mrzelj Jože, Josipdol
 328. Murn Jože, 12.12.1910, Trbovlje
 329. Naglav Oskar – Tarzan, 13.12.1925, Trbovlje
 330. Naglav Stane – Bruno, 02.02.1913, Trbovlje
 331. Napotnik Ivan – Jurij, 19.08.1919, Ravne na Koroškem
 332. Novak Edvard, 05.11.1926, Črna na Koroškem
 333. Novak Ivan, 15.11.1921, Trbovlje
 334. Novinšek Rudi, 17.04.1920, Bevče pri Velenju
 335. Oblak Tone, 31.12.1916, Ravne pri Šoštanju
 336. Obu Alojz – Vili, 23.01.1923, Podkraj pri Velenju
 337. Ocepek Jože – Cveto, 07.01.1928, Senožeti nad Zagorjem ob Savi
 338. Ocepek Karl, 01.09.1917, Podgorje pri Velenju
 339. Ocvirk Jože, 22.01.1921, Liboje
 340. Omerzu Mirko, 29.10.1918, Mali Kamen
 341. Omladič Milan, 05.08.1925, Velenje
 342. Opaškar Ivan – Bogdan, 24.06.1924, Gorjuša pri Domžalah
 343. Orehek Anton – Zvone, 11.01.1925, Nadgorica
 344. Orehek Janez - Džek, 04.02.1921, Nadgorica
 345. Orešek Milan, 22.10.1922, Podvin pri Polzeli
 346. Orožen Filip, 21.04. 1927, Hrastnik
 347. Ostrelič Jože, 10.03.1918, Pesje pri Krškem
 348. Ošep Albin – Belko, 26.02.1921, Solčava
 349. Oštir Adolf, 19.01.1909, Šalek pri Velenju
 350. Paj Jože, 13.02.1927, Laško
 351. Palčnik Viktor, 14.05.1928, Hrastnik
 352. Pančur Andrej – Tone, 19.11.1919, Kamnik
 353. Paul Oto, 11.03.1929, Železna Kapla
 354. Pavčnik Bojan, Hrastnik
 355. Pavlin Martin, 06.03.1922, Trbovlje
 356. Pavšek Franc – Zorko, 04.12.1908, Jablanica nad Zagorjem ob Savi
 357. Pečar Avgust, 08.08.1921, Stopče pri Šentjurju
 358. Pečnik Franc – Frenk, 16.02.1921, Trbovlje
 359. Pečnik Niko, 14.08.1923, Sevnica
 360. Pečnik Stane, 17.03.1917, Cleveland ZDA
 361. Pepelnik Ivan, 04.12.1925, Šavna peč nad Zidanim Mostom
 362. Pernišek Jože, 04.03.1915, Trbovlje
 363. Perpar Ludvik – Zdenko, 13.08.1920, Trbovlje
 364. Peško Drago, 02.05.1923, Zagorje ob Savi
 365. Petek Alojz, 03.05.1918, Trbovlje
 366. Petek Adolf, 15.02. 1928, Prevalje
 367. Petre Ivan, 23.06.1921, Črna na Koroškem
 368. Petre Martin – Tinč, 20.10.1914, Ravne na Koroškem
 369. Petrič Mihael, 04.09.1928, Slovenska Bistrica
 370. Petrič Mirko, 11.04.1923, Mežica
 371. Petrovčič Anton – Tone, 28.04.1923, Godič
 372. Pikl Jože, 19.10.1904, Hamburg – Izlake
 373. Piko Bogomir, 05.09.1919, Domžale
 374. Pilih Miha, 28.07.1917, Petrovče
 375. Pintar Slavko, 01.02.1909, Železniki
 376. Pinter Franc, 22.09.1928, Slovenske Konjice
 377. Pirc Jože – Sogo, 29.09.1918, Bled
 378. Pirc Lipe, 30.04.1918, Trbovlje
 379. Pirc Marjan – Sašo, 22.11.1926, Zagorje ob Savi
 380. Pirc Slavko – Silvester, 07.01.1919, Krško
 381. Pirh Jože, 23.01.1912, Vitanje
 382. Pirnat Franc, 03.12.1926, Pesje pri Velenju
 383. Pisanjuk Dmitar, 05.11.1923, Rašavac pri Srbcu
 384. Pistotnik Franc, 30.09.1921, Prhovec pri Zagorju ob Savi
 385. Plevnik Franc, 08.12.1912, Trbovlje
 386. Plevnik Ivan – Hruška, 07.04.1918, Šmartno pri Slovenj Gradcu
 387. Pliberšek Frane, 16.02.1914, Vešenik pri Slovenskih Konjicah
 388. Poboljšaj Lado, 30.07.1918, Dobovec
 389. Počivavšek Anton, 01.11.1925, Trbovlje
 390. Počivavšek Jože – Dolgi, 19.02.1918, Trbovlje
 391. Podbevšek Alojz – Lipče, 06.09.1922, Klek na Trbovljami
 392. Podbrežnik Jakob, 18.04.1922, Luče ob Savinji
 393. Podgoršek Mirko – Lazar
 394. Podkoritnik Stane – Bogo, 14.11.1925, Rečica pri Laškem
 395. Podpečan Evald, 01.08.1915, Liboje
 396. Podpečan Franc, 12.12.1921, Lipje pri Velenju
 397. Podreberšek Drago – Rado, 19.01.1920, Kočevje
 398. Poglajen Bojan, 17.06.1926, Sp. Rečica pri Laškem
 399. Pogorelčnik Jože, 05.05.1924, Šmiklavž pri Slovenj Gradcu
 400. Pokovec Frane – Poki, 16.02.1921, Ljubljana
 401. Polajnar Franc – Cveto, 25.06.1926, Kokra pri Kranju
 402. Polak Anton – Srečko, 26.01.1923, Celje
 403. Polak Stanislav – Stane, 06.1.1925, Migojnice
 404. Polc Albin, 11.11.1928, Trbovlje
 405. Potjašek Srečko
 406. Popelar Alojz, 23.01.1920, Sevnica
 407. Posavec Tone, 12.06.1926, Rogaška Slatina
 408. Potočnik Ivan, 29.09.1927, Liboje
 409. Potočnik Maks, 09.10.1923, Prevalje
 410. Povše Avgust – Dušan, 05.08.1918, Hrastnik
 411. Povše Franc – Matjaž, 28.03.1920, Hrastnik
 412. Požeg Avgust
 413. Praprotnik Franc, 08.05.1925, Spodnje Gorče pri Braslovčah
 414. Praprotnik Jože, 15.07.1923, Spodnje Gorče pri Braslovčah
 415. Praunseis Albert – Bertl
 416. Paznik Ivan, 14.05.1915, Šoštanj
 417. Prešeren Jakob, 15.07.1912, Poljčane
 418. Presiček Alojz, 04.04.1905, Kozje
 419. Pribožič Franc
 420. Prislan Franc, 16.09.1916, Spodnje Gorče pri Braslovčah
 421. Prislan Ivan – Branko, 30.01.1927, Črna na Koroškem
 422. Pristovšek Karol – Ivan, 23.01.1914, Teharje
 423. Prosenc Anton – Cveto, 27.07.1922, Hrastnik
 424. Prosenc Pavle, 07.10.1918, Kisovec pri Zagorju ob Savi
 425. Prosenc Rudolf, 05.02.1914, Zagorje ob Savi
 426. Prušnik Jože – Videk, 12.01.1917, Solčava
 427. Pšaker Anton, 10.01.1928, Podvrh pri Braslovčah
 428. Pungerčer Alojz, 20.12.1920, Trbovlje
 429. Pust Martin, 21.01.1921, Trbovlje
 430. Pust Vinko, 31.05.1928, Dot pri Hrastniku
 431. Pušnik Vlado, 18.09.1918, Hrastnik
 432. Rahne Ivan – Rastko, 28.04.1926, Senožeti nad Zagorjem ob Savi
 433. Rajh Vinko, 16.07.1914, Krško
 434. Rajner Alojz, 31.05.1925, Trbovlje
 435. Raspotnik Franc, 09.05.1928, Trbovlje
 436. Raspotnik Franc, 21.04.1916, Smučidol
 437. Razboršek Ivan, 28.12.1912, Velenje
 438. Razgoršek Franc, 07.04.1922, Podgora pri Kotljah
 439. Reberšak Vili – Rado, 13.07.1912, Bukurešta
 440. Remic Anton – Žan, 13.09.1907. Šmartno ob Dreti
 441. Repenšek Stane – Srečko, 12.09.1926, Nova Štifta
 442. Resnik Franc, 17.04.1914, Senovo
 443. Resnik Franc – Špasnik, 26.07.1917, Boben
 444. Resnik Jože, 11.03.1919, Senovo
 445. Ribič Ivan, 01.04.1925, Pesje pri Velenju
 446. Ribič Ivan – Jovo, 11.08.1912, Podgrad pri Ljubljani
 447. Riček Anton – Zvone, 12.04.1913, Lahomno pri Laškem (Barbara rov..)
 448. Robnik Viktor – Matevž, 13.10.1917, Jezersko
 449. Rojnik Franc, 15.01.1921, Šentilj pri Velenju
 450. Rojnik Marjan, 09.08.1927, Griže
 451. Rome Anton, 17.01.1913, Brile
 452. Rosentein Ivan, 18.10.1926, Subotica
 453. Rožaj Drago, 20.08.1929, Trbovlje
 454. Rožič Anton, 13.06.1925, Pišece
 455. Rupnik Srečko, 13.03.1927, Hrastnik
 456. Rychly Stane, 27.05.1913, Log pri Sevnici
 457. Saje Stane – Sine, 01.02.1926, Mirna Peč
 458. Savinc Marjan
 459. Sekol Maks – Mitja, 26.11.1915, Prevalje
 460. Selišnik Franc – Miha, 31.03.1918, Solčava
 461. Semernik Jože, 16.08.1926, Vrbje pri Žalcu
 462. Sever Vili, 26.01.1924, Kisovec
 463. Sevnik Albin – Darko, 22.01.1926, Zabukovica
 464. Simon Leopold, 06.11.1915, Pliberk
 465. Simončič Albin, 01.03.1908, Bistrica pri Mokronogu
 466. Sirk Jože – Stojan, 10.03.1923, Velika Kostrevnica
 467. Sirk Pavel, 16.01.1918, Matke
 468. Skrobe Janez, 08.11.1907, Zagorje
 469. Skočir Drago, Hrastnik
 470. Slapnik Franc – Boris, 15.12.1924, Zagorje ob Savi
 471. Slatnik Franc, 14.07.1911, Šmartno ob Dreti
 472. Slemnik Viktor, 27.02.1920, Slovenj Gradec
 473. Slokan Vinko, 25.07.1924, Spodnje Gorče pri Braslovčah
 474. Smodiš Dominik – Mali, 02.08.1921, Trbovlje
 475. Smodiš Jurij – Don, 10.02.1925, Trbovlje
 476. Smolnikar Vinko, 22.02.1918, Novo Mesto
 477. Smonkar Jože, 20.01.1928, Prevalje
 478. Smrekar Hinko, Postojna
 479. Smrekar Jože, 01.08.1925, Zagorje ob Savi
 480. Sodja Adolf – Vasilij, 16.02.1925, Blejska Dobrava
 481. Sonjak Štefan, 16.12.1915, Prevalje
 482. Sotošek Jože
 483. Sotošek Rado – Rudi, 25.03.1926, Brežice
 484. Steblovnik Ivan, 26.01.1916, Polzela
 485. Steblovnik Rudi, 18.02.1920, Šmartno ob Paki
 486. Steblovnik Viktor, 24.07.1915, Šmartno ob Paki
 487. Stermole Jože, 14.03.1910, Trbovlje
 488. Stojan Ciril, 09.05.1918, Teharje
 489. Strajner Stane, 22.03.1921, Zagorje
 490. Strgaršek Brano, 20.07.1920, Dol pri Hrastniku
 491. Suša Ivan – Ivo, 01.12.1922, Veliko polje pri Sežani
 492. Sušec Jože, 28.06.1925, Dol pri Hrastniku
 493. Sušin Miha, 29.07.1926, Pavlova vas
 494. Ščuka Zorko – Iztok, 19.08.1927, Murska Sobota
 495. Šeliga Vinko, 24.10.1927, Štore
 496. Šergan Karel, 07.02.1928, Dol pri Hrastniku
 497. Šestir Ivan
 498. Šibanc Jože, 07.04.1929, Pristava pri Dobrni
 499. Šket Jakob – Jur
 500. Škoberne Niko, 17.02.1928, Griže
 501. Škoflek Jože, Trbovlje
 502. Škrbet Alojz – Štefan, 12.04.1922, Zagreb
 503. Šmajdl Stane, 04.05.1921, Celje
 504. Šmid Franc
 505. Šnabl Bogdan, 24.05.1928, Frankolovo,
 506. Špes Ciril, 03.07.1913, Škofja vas
 507. Špička Jaro, 03.05.1911, Škale pri Velenju
 508. Šporin Matevž
 509. Štajner Ivan, 10.09.1926, Šentilj pri Velenju
 510. Štefančič Jože, 19.03.1928, Velika Pirešica pri Žalcu
 511. Štemherger Zvone, 25.07.1921, Pesje pri Velenju
 512. Štok Jože – Korotan, 17.02.1924, Tenetiše pri Velenju
 513. Štravs Tone, 23.11.1906, Dol pri Hrastniku
 514. Šuh Viktor, 06.08.1921, Kisovec
 515. Šuster Franc, 13.09.1915, Prožinska vas
 516. Šušel Evard – Štefi, 03.08.1923, Erna na Koroškem
 517. Šušel Mirko, 05.05.1925, Erna na Koroškem
 518. Šušteršič Tomaž – Tom, 01.04.1922, Sodražica
 519. Švajger Rudi – Žarko, 07.04.1928, Borovlje
 520. Šverc Osvald – Rudi, 29.07.1922, Mislinja
 521. Šviga Oto, 23.11.1921, Trbovlje
 522. Tacer Franc, 09.05.1922, Sv. Krištof pri Laškem
 523. Teržan Drago, 26.12.1922, Petrovče
 524. Tič Ludvik, 19.08.1926, Sojek pri Oplotnici
 525. Tomc Anton – Gašper, 04.06.1925, Čevica
 526. Topler Marko, 21.04.1913, Leše pri Prevaljah
 527. Toplinšek Miha, 06.10.1911, Slovenske Konjice
 528. Tramšek Albin, 26.02.1921, Gorje
 529. Tratnik Aloj – Ivo, 14.09.1926, Potok pri Nazarjah
 530. Tratnik Tone – Sine, 25.09.1927, Potok pri Nazarjah
 531. Trebušak Franc – Jelko, 29.05.1913, Trbovlje
 532. Tržan Franc, 23.09.1916, Galicija
 533. Turk Tone, 21.04.1922, Gorče pri Braslovčah
 534. Turker Alojz, 16.06.1921, Slovenj Gradec
 535. Turnšek Jože, 14.03.1921, Podvrh pri Braslovčah
 536. Turnšek Tone, 25.04.1925, Golobinjek ob Sotli
 537. Turnšek Vlado, 07.07.1927, Podvrh pri Braslovčah
 538. Učakar Vinko, 22.02.1921, Trbovlje
 539. Umek Oto
 540. Urbančič Stanko, 29.03.1920, Pšata pri Ljubljani
 541. Urbanija Egon, 20.09.1917, Izlake
 542. Urbanija Anton – Ledukovski, 19.04.1923, Moravče
 543. Urek Martin – Šantek, 11.11.1916, Trebež
 544. Uršič Jože,
 545. Valenčak Oto, 05.06.1911, Trbovlje
 546. Vaneli Karlo, 10.02.1920, Trbovlje
 547. Varlec Franc, 13.03.1927, Pišece
 548. Vasle Adolf, 20.07.1919, Pongrac
 549. Vasle Boltezar, 24.12.1927, Šentilj pri Velenju
 550. Vasle Stanko, 24.05.1911, Pongrac
 551. Večko Alojz, 11.06.1927, Črna na Koroškem
 552. Videmšek Franc, 12.09.1910, Šentjanž pri Velenju
 553. Vidmar Franc, 31.10.1910, Izlake
 554. Virt Vinko, 13.02.1921, Petrovče
 555. Vodeb Ivan, 09.02.1926, Dol pri Hrastniku
 556. Vodeb Miha, 09.09.1928, Goričica pri Šentjur pri Celju
 557. Vodidek Jože – Rado, 16.03.1922, Hrastnik
 558. Vodovnik Viktor, 11.07.1927, Matke
 559. Voginc Anton, 04.06.1926, Brežice
 560. Volaj Viljem – Vasja, 25.06.1926, Trbovlje
 561. Voler Jože – Brane, 01.04.1919, Rečica ob Savinji
 562. Volk Ivan, 17.07.1930, Slovenj Gradec,
 563. Voršnjak Rajmund – Rajko, 21.07.1918, Velenje
 564. Vovk Karel, 17.10.1911, Škofja vas
 565. Vozelj Franc – Luka, 06.05.1917, Kisovec
 566. Vozelj Ivan, 18.11.1922, Trbovlje
 567. Vozelj Lado – Marjan, 10.08.1925, Kisovec
 568. Vozelj Robert – Miško, 28.05.1922, Kisovec
 569. Vratanar Anton – Antonesko, 02.11.1919, Vrhovo pri Radečah
 570. Vrečko Slavko – Milan, 01.02.1922, Grobelno
 571. Vrhovnik Vinko, 26.09.1926, Kisovec
 572. Vrtačnik Jože, 11.02.1921, Podgorje pri Boštanju
 573. Vrtovšek Vinko – Cene, 18.12.1927, Trbovlje
 574. Vučajnik Alojz, 31.03.1923, Dobova
 575. Vučajnik Alojz, 13.05.1919, Mihalovec pri Dobrovi
 576. Vučetič Drago, 21.07.1914, Reka
 577. Vučko Ferdo, 27.05.1913, Celje
 578. Zagoričnik Mirko, 13.06.1914, Trbovlje
 579. Zagožen Anton, 29.11.1920, Gornji Grad
 580. Zahojnik Ivan, 13.08.1919, Trbovlje
 581. Zalar Alojz, 29.05.1928, Dravograd
 582. Zalaznik Janez, 08.06.1906, Trbovlje
 583. Zavolovšek Berto, 19.08.1919, Delce pri Boči ob Dreti
 584. Zavolovšek Ivan, 02.02.1922, Ravne na Koroškem
 585. Zavolovšek Rado
 586. Završnik Franc, 11.11.1927, Potok pri Nazarjah
 587. Završnik Jože, Šoštanj
 588. Zemljak Drago, 27.10.1924, Kot pri Ljutomeru
 589. Zlatič Miloš, 16.10.1926, Slum pri Buzetu
 590. Zmrzlikar Vili, 17.12.1925, Ravne na Koroškem
 591. Zorčič Jože, 09.01.1914, Bojsno pri Brežicah
 592. Zore Rudi, 06.04.1925, Vransko
 593. Zorec Aleksander, 14.02.1926, Laško
 594. Zorko Franc, 09.09.1926, Artiče
 595. Zorko Ivan – Gračnar
 596. Zorko Karel, 08.05.1918, Zavratec
 597. Zorko Slavko, 12.11.1928, Laško
 598. Zorman Alojz, 01.05.1921, Pesnica
 599. Zupan Albert, Trbovlje
 600. Zupan Anton, 11.03.1924, Rogaška Slatina
 601. Zupan Bogdan, 24.04.1922, Trbovlje
 602. Zupan Franc
 603. Zupan Ivan, 15.12.1927, Prapretno
 604. Zupanc Edo – Radko, 03.10.1927, Žalec
 605. Zupančič Albin, 27.02.1914, Celje
 606. Zupančič Franc, 03.12.1913, Cerklje ob Krki
 607. Zupančič Jože, 14.11.1920, Trbovlje
 608. Zupančič Leopold – Borut, 16.11.1919, Šemnik pri Zagorju ob Savi
 609. Zupančič Lojzka, 04.04.1924, Trbovlje
 610. Zupančič Martin – Medved, 27.11.1921, Gatina pri Grosupljem
 611. Zupančič Stane, 10.05.1922, Zagorje ob Savi
 612. Zvir Alojz, Poljane nad Rečico ob Savinji
 613. Železnik Ivan, 23.08.1925, Senožeti nad Zagorjem ob Savi
 614. Železnik Rado, 06.04.1927, Rečica ob Paki,
 615. Ževart Jože – Rajko, 01.01.1925, Podkraj pri Velenju
 616. Žibert Emil, 28.04.1913, Armeško pri Senovem
 617. Žižmond Benjamin, 04.03. 1924, Vogrsko pri Novi Gorici (koman. 1. bat.
 618. Žlender Vinko, 21.09.1927, Kozje
 619. Žnidaršič Anton – Tonček, 18.11.1923, Podcerkev pri Cerknici
 620. Žuža Ivan, 01.08.1928, Tabor
 621. Žužek Alojz – Tarzan, 19.05.1919, Krmelj

 

V Radencih, 01.06.2009

Viri(mapa 7, Teharje, Roman Leljak)

Roman Leljak

Zadnjič posodobil Nedelja, 24 Oktober 2010 18:45
 

Nova knjiga

 

 ŠPICLJI

 

UDBE

 

Za več informacij klikni tukaj

 

Zbrana dela udbovca Janeza Zemljariča

Janez Zemljarič udba

Knjiga vsebuje vse operativne obdelave posameznikov,

ki jih je nadzoroval Janez Zemljarič.

Med mnogimi tudi sedanjega ustavnega sodnika dr. Petriča,

Boris Pahorja, Toneta partljiča....

Preko 300 danes znanih Slovencev. Mnogi med njimi so bili

obsojeni na dolgoletne zaporne kazni,

odpeljani v umobolnice.Nikica Martinovič je moral umreti.

Knjiga je A4 formata, 320 strani, le 300 izvod, na razpolago le še manj kot 200 izvodov.

Knjiga je v prodaji.

Cena 29,90 evrov.

Email: roman@leljak.si

Telefon: 041 288 170

SPEČA UDBA

unnamed

V knjigi SPEČA UDBA so objavljeni seznami članov slovenske UDBE od 1980 do 1990 leta. Seznami aktivnih in rezervnih članov UDBE so objavljeni po krajih. Priloga knjige pa je seznam vseh sodelavcev slovenske UDBE doma in v tujini.

Knjigo je možno kupiti na vseh Petrolovih črpalkah.

Cena knjige je 24,90 €.

Z nakupom mi veliko pomagate pri raziskovanju delovanja UDBE doma in v tujini.

roman@leljak.si ; sms 041 288 170

 

ČRNE BUKVE

Črne bukve

Prepotrebni ponatis originala Črnih bukev dokazuje, da je komunistična Resnica ves ta čas po vojni bila neresnična. Neresnična zato, ker je bila skrbno odbrana, selekcionirana in tendenciozna, ker ni le zamolčevala cele vrste dogodkov, ampak je zamolčevala celo najbolj ključne dogodke iz časa okupacije.  Je edina knjiga, ki so jo izdali "poraženci". Je knjiga, ki je bila v komunističnem sistemu najbolj prepovedana. Posed knjige je pomenil nekaj let zapora.

 

Knjiga na zalogi. 20 €

Z nakupom knjig mi pomagate pri raziskovanju.

Hvala.

Naročila:

roman@leljak.si

telefon: 051603686

Raziskovanje usod posameznikov

- iskanje posrmrtnih ostankov

- iskanje arhivskega gradiva

  doma in v tujini

- svetovanje pri raziskovanju

  polpretekle zgodovine

mail: roman@leljak.si

tel.: 041 288 170

O piškotkih