forex trading logo

Knjige v pripravi

 

JB - KnjigaKlikni za več informacij

_________________________

 

Krabmerger leljak si knjiga

 

Klikni za več informacij

_________________________

 

Največje

 

skrivnosti

 

udbe

 

Klikni za več informacij

_________________________

 

UDBA

udba 001

- Ali je Kučan vedel, da je Silvo Gorenc 1972 ugrabil in likvidiral Stjepan Crnogorca?
- Zakaj je 1975 umrl Nikica Martinovič gospod Zemljarič?
- UDBA je 1966 leta postavila bombo v Pliberku.
- UDBA je 1967 odigrala atentat na Tita na Dunaju.

Knjigo dobite na vseh Petrolovih bencinskih servisih.

Knjiga je dobavljiva tudi v hrvaškem jeziku.
Cena  samo 17,90 €.  

Z nakupom knjig mi pomagate pri raziskovanju.

Hvala.

Naročila:
roman@leljak.si
telefon: 051603686

Obrazec za prijavoZačetek Novice
Novice
sodišče izgubilo pripornike PDF Natisni E-pošta
Prispeval Roman Leljak   
Petek, 22 Oktober 2010 07:48
 
Javno tožilstvo zavrnilo ovadbo za Hudo Jamo PDF Natisni E-pošta
Prispeval Roman Leljak   
Ponedeljek, 18 Oktober 2010 18:47

V zavženju moje ovadbe, tožilec razen, da omeni, da formalno zavrača tudi dopolnitev kazenske ovadbe, niti v besedi ne pove, kaj s predlogi, ki sem jih podal v tej ovadbi....Za vsakega pripadnika, njih 735, sem navedel ime, datum rojstva in kraj rojstva.

 

Vsi, ki se malo razumete v pravo, lahko ocenite, da gre za politično odločitev

 

Roman Leljak

Kapelski vrh 100

9252 Radenci 01 junija 2009

www.roman-leljak.si

www.ozna.si

Okrožno državno tožilstvo

3000 Celje

Dopolnitev kazenske ovadbe z dne 04.03.2009

V skladu z zakonom dopolnjujem kazensko ovadbo, ki sem jo podal 04.03.2009 zaradi kaznivega dejanja po 102. členu KZ Republike Slovenije, hudodelstva, v zvezi z odkritimi posmrtnimi ostanki v Hudi Jami nad Laškem, še na naslednje osebe, ki so neposredno sodelovali pri načrtovanju KD, organizaciji KD, logistiki KD in samem izvrševanju kaznivega dejanja.

 1. Pripadniki tretje brigade, prve divizije KNOJ-a, seznam v prilogi, 621 oseb, ime in priimek, rojstni podatki in kraj rojstva. Seznam je popoln.
 2. Pripadniki Kamniško-zasavskega odreda, ki so se po 10.05.1945 priključili KNOJ-u,
 3. Pripadniki Kozjanskega odreda, ki so se po 11.05.1945 priključili KNOJ-u,
 4. Pripadniki 14. divizije NOV Slovenije, ki so se po 18. 05.1945 priključili KNOJ-u.

Obrazložitev:

Kazensko ovadbo podajam na osnovi svojega raziskovalnega dela v času od leta 1989 do danes. Pričevanja prebivalstva, pripadnikov partizanskih enot, pripadnikov domobranskih enot in drugih enot, nedvomno in utemeljeno izkazuje, da so zločin v Hudi Jami storili pripadniki vseh štirih omenjenih enot v dnevih od 28. maja 1945 do 10. junija 1945 leta.

Seznam pripadnikov tretje brigade KNOJ-a je popoln na dan 09.05.1945. Iz pričevanj in razpoložljive dokumentacije ne izhaja, da bi se kdorkoli demobiliziral po tem datumu. V času kaznivega dejanja so vsi bili člani brigade.

V raziskovalnem času sem prišel do podatkov, ki utemeljeno kažejo, da so se posamezni pripadniki ostalih treh enot prostovoljno vključili v enoto KNOJ-a in naprej kot člani KNOJ-a sodelovali pri načrtovanju, organizaciji, logistiki in sami izvedbi kaznivega dejanja v Hudi Jami.

V Sloveniji trenutno nimamo informacij o članstvu borcev v navedenih ostalih treh enotah. Ne obstaja javno dostopen noben seznam, ki bi posamezno navajal člane teh enot. Dokumenti so namensko uničeni ali pa shranjeni v privatni lasti. Dokumenti ne obstajajo v nobenem arhivu, muzeju ali v Ministrstvu za notranje zadeve.

Posamezne izjave, ki bi lahko služile v raziskovanju kaznivega dejanja, se po dostopnih informacijah, nahajajo v Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki jih je Zavod pridobil v postopkih za pridobivanje »borčevskega dodatka« (osebne izjave o članstvu v enotah NOV, izjave prič in podobno) in v arhivih Zveze borcev RS.

V dopolnitvi kazenske ovadbe niso navedeni podrobni podatki, ki so v času odkritja kaznivega dejanja, predani neposredno kriminalistični službi Ministrstva za notranje zadeve RS. Ti in ostali podatki, pridobljeni v dosedanji preiskavi, pa utemeljeno povejo, da so kaznivo dejanje storili prav pripadniki teh enot. Drugih partizanskih enot, iz ostalih delov bivše Jugoslavije, pri izvrševanju kaznivega dejanja v Hudi Jami ni bilo.

V zvezi z navedenim predlagam, da v skladu z svojimi pristojnostmi, predlagate in odredite:

- da se opravijo pogovori z vsemi še živečimi osebami iz seznama KNOJ-a, ki ji je približno 12 procentov,

- da se iz Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje RS pridobijo vsi podatki o osebah širšega območja Celja, ki prejemajo borčevski dodatek, v obdobju leta 1945, pa so bili vključeni v navedene štiri enote,

- da se naloži Zvezi za ohranjanje tradicije NOV v Sloveniji, da zgoraj omenjene podatke, sezname, predajo kriminalistični službi zaradi nadaljnjega raziskovanja,

- da se v Hudi Jami raziščejo vse podrobnosti zločina, izpraznijo vsi s trupli napolnjeni jaški, trupla preštejejo in jasno opredelijo po spolu in starosti. Posmrtni ostanki se naj shranijo za potrebe kriminalistične obdelave in hkrati pokopljejo dostojno človeka.

Nesprejemljivo je in popolnoma neopravičljivo, da danes po šestdesetih letih ne premoremo in v arhivih nimamo tako osnovnih podatkov, kot so seznami članstva v partizanskih enotah.

V Radencih, 01.06.2009

Roman Leljak

Priloga:

- seznam pripadnikov KNOJ-a po 09.05.1945 leta

Zadnjič posodobil Petek, 22 Oktober 2010 11:35
 
Odgovor predsednika Vlade RS PDF Natisni E-pošta
Prispeval Roman Leljak   
Ponedeljek, 18 Oktober 2010 09:05

Prejel sem odgovor Ministrstva za delo v zvezi z Hudo Jamo. odgovor mi je bil poslan po mojem pismu, ki sem ga poslal predsedniku Vlade RS, v katerem sem ga opozoril, da kostnica ne more biti zgrajena znotraj Barbara rova. Predsednik Vlade je naročil, da mi na moje pisanje, njemu in meni, odgovori  pristojno ministrstvo.

Odgovor, ki sem ga dobil, kot lahko prebereta je cezuiran. Vsebina ni enaka obema naslovnikoma;

 

Sporočilo poslal(a): Darja Cankar/MDDSZ/GOVMINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE
Služba za vojna grobišča


Številka:131 – 9/2009 - 23
Datum:	21. 9. 2010


Gospod Roman Leljak

 
 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
 


Spoštovani gospod Roman Leljak

Razumem vašo skrb za dostojno ureditev grobišča za žrtve, ki so bile
najdene v Barbara rovu, saj ste že leta 1990 v svoji knjigi objavili
fotografije zida v stranskem rovu, ki je 350 metrov od vhoda zapiral dostop
do tega grobišča in bili med prvimi, ki so opozorili na to množično
grobišče. Od takrat so sledila številna opozorila in zahteve za odkritje in
ureditev grobišča v tem opuščenem rudniku, vendar je bil ta zid in vse
druge pregrade, ki so zapirale dostop do grobišča, prebit šele 3. marca
2009, v mandatu sedanje vlade RS.

V času, ko je še tekla policijska in pravosodna preiskava grobišč v Hudi
jami, je pristojno ministrstvo iskalo najboljšo možnosti za dostojen,
spoštljiv in pieteten pokop posmrtnih ostankov vseh žrtev na ustrezno
preurejenem prostoru znotraj Barbarinega rova, oziroma za  prekop na
ustrezno pokopališče zunaj jamskih prostorov. Vsekakor pa mora biti izbrana
enotna rešitev za posmrtne ostanke vseh žrtev v Barbara rovu, tako za
tiste, ki so bili že
(V tem delu manjka tekst, opomba Roman Leljak)
  Državni tožilec je 9. julija 2010 obvestil Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, ki je po zakonu pristojno za urejanje vojnih grobišč, da je ogled kraja kaznivega dejanja v Barbara rovu končan in predlagal, naj ministrstvo zaradi pietete do umrlih poskrbi za varstvo vojnega grobišča in ustrezen pokop posmrtnih ostankov žrtev. Ministrstvo je skladno z Zakonom o vojnih grobiščih in drugimi predpisi že začelo z deli za dostojen pokop žrtev, najdenih v Barbara rovu. Z lepimi pozdravi Marko Štrovs Vodja Službe za vojna grobišča
Zadnjič posodobil Ponedeljek, 18 Oktober 2010 09:09
 
Javno tožilstvo zavrnilo ovadbo za Hudo Jamo PDF Natisni E-pošta
Prispeval Roman Leljak   
Četrtek, 14 Oktober 2010 18:43


Javno tožilstvo je zavrnilo ovadbo, da bi posamezniki iz tretje brigade 1- divizije KNOJ-a bili odgovorni za poboje v Hudi Jami. Tožilec ni povedal oziroma se izjasnil o tem, če je policija opravila vseh cca 150 pogovorov s posamezniki,  ki so že živi iz te enote. Pregon bom nadaljeval sam in predlagal okrožnemu sodišču v Celju, da izda sklep. da se z vsemi še živečimi opravi razgovor.
Zadnjič posodobil Četrtek, 14 Oktober 2010 18:46
 
Na smrt obsojeni Okrožnega sodišča v Celju PDF Natisni E-pošta
Prispeval Roman Leljak   
Ponedeljek, 11 Oktober 2010 07:40
Osebe, ki so bili obsojeni pred Okrožnim sodiščem v Celju in nad katerimi je bila izvršena smrtna kazen, in sicer;
- Arhar Franc, sodba vojaškega sodišča 4. armade, številka K 2/45 z dne 24.06.1945
- Babnik Rok (Rotnik Rok), Okrožno sodišče Celje, K 118/48 z dne 05.10.1948
- Basle Pavel, Okrožno sodišče v Celju, K 178/48 z dne 14.06.1948
- Bedo Lovrenc, Vojaško sodišče 4. armade, štev. I- Sud. 135/46 z dne 11.10.1948
- Bitenc Jože, Vojaško sodišče 4. armade, sodba 2/45 z dne 24.06.1945
- Bitenc Mirko, sodba Vrhovnega sodišča K 1/48 z dne 16.04.1948
- Filipančič Ivan, Okrožno sodišče v Celju, K 136/47 z dne 02.05.1947
- Golež Jože, Okrožno sodišče v Celju, K 350/48 z dne 28.07.1948
- Hardinger Ignac, Okrožno sodišče v elju, K 126/49 z dne 28.09.1949
- Himmer Robert, Vojaško sodišče v Celju, 02/45 z dne 24.06.1945
- Jaklič Rudolf, Okrožno sodišče v Celju, K87/47 z dne 29.04.1947
- Jelen Franc, sodba vojaškega sodišča v Celju, K 02/45 z dne 24.06.1945
- Kosmač Rudolf, sodba vojaškega sodišča v Celju, K 02/45 z dne 24.06.1945
- Kreli Jože, sodba vojaškega šodišča v Celju, K 02/45 z dne 24.06.1945
- Lapornik Franc, sodba Vrhovnega sodišča Kpv 192/47 z dne 20.03.1947
- Lesjak Rudolf, Okrožno sodišče v Celju, K 324/47 z dne 13.09.1947
- Marušič Ciril, Okrožno sodišče v Celju, K 324/47 z dnne 13.09.1947
- Mihajlevič Marija, Okrožno sodišče v Celju K 118/48 z dne 03.04.1948
- Pajdaš Edvard, Vojaško sodišče v Celju, K 02/45 z dne 24.06.1945
- Paučnik Jožef, Vojaško sodišče v Celju K 397/45 z dne 03.08.1945
- Pestevšek Rudolf, Okrožno sodišče v Celju, K 136/47 z dne 02.05.1947
- Plankl Alojz, Okrožno soodišče v Celju, K 24/49 z dne 22.02.1949
- Podpečan Jože, Vojaško sodišče, I sud. 51/45 z dne 07.08.1945
- Polnar Leopold, Vojaško sodišče v Celju, 397/45 z dne 03.08.1945
- Pušnik jakob, Okrožno sodišče v Celju K 123/45 z dne 14.07.1945
- Riga Mihael, Okrožno sodišče v Celju K 118/48 z dne 03.04.1948
- Robida Viktor, Vojaško sodišče 02/45 z dne 24.06.1945
- Robnik Rok, Okrožno sodišče v Celju K 118/48 z dne 03.04.1948
- Satler Ivan, Okrožno sodišče v Celju, K 15/49 z dne 08.02.1949
- Škoberne dr. Jurij, vojaško sodišče v Celju, 02/45 z dne 24.06.1945
- Škoberne Pavel, vojaško sodišče v Celju, 02/45 z dne 24.06.1945
- Tirgušek Alojz, Okrožno sodišče v Celju K 15/49 z dne 08.02.1949
- Uranič neža, Okrožno sodišče v Celju, K 475/47 z dne 12.12.1946
- Veber Franc, Okrožno sodišče v Celju K 123/48 z dne 14.07.1948
- Likanje (???) Martin, vojaško sodišče 02/04 z dne 24.04.1945 v Celju
- Zajc jakob, Okrožno sodišče v Celju K 160/48 z dne 10.05.1948
- Žagar Albert, Okrožno sodišče v Celju K 15/49 z dne 08.02.1949
- Ameršek Franc, Okrožno sodišče v Celju K 36(?)/52 z dne 07.08.1952
- Ameršek Leopold, Okrožno sodišče v C elju K 26 (?)/52 z dne 07.08.1952
- Cerkovnik Albert, Okrožno sodišče v Celju K 248/46 z dne 17..4.1946
- Zalaznik Franc, Okrožno sodišče v Celju K 393/46 z dne 01.10.1946
- Selauf Jože, , zadeva 397/45 z dne 03.08.1945
 
« ZačetekPrejšnja4142434445464748NaslednjaKonec »

Stran 42 od 48

Nova knjiga

 

 ŠPICLJI

 

UDBE

 

Za več informacij klikni tukaj

 

Zbrana dela udbovca Janeza Zemljariča

Janez Zemljarič udba

Knjiga vsebuje vse operativne obdelave posameznikov,

ki jih je nadzoroval Janez Zemljarič.

Med mnogimi tudi sedanjega ustavnega sodnika dr. Petriča,

Boris Pahorja, Toneta partljiča....

Preko 300 danes znanih Slovencev. Mnogi med njimi so bili

obsojeni na dolgoletne zaporne kazni,

odpeljani v umobolnice.Nikica Martinovič je moral umreti.

Knjiga je A4 formata, 320 strani, le 300 izvod, na razpolago le še manj kot 200 izvodov.

Knjiga je v prodaji.

Cena 29,90 evrov.

Email: roman@leljak.si

Telefon: 041 288 170

SPEČA UDBA

unnamed

V knjigi SPEČA UDBA so objavljeni seznami članov slovenske UDBE od 1980 do 1990 leta. Seznami aktivnih in rezervnih članov UDBE so objavljeni po krajih. Priloga knjige pa je seznam vseh sodelavcev slovenske UDBE doma in v tujini.

Knjigo je možno kupiti na vseh Petrolovih črpalkah.

Cena knjige je 24,90 €.

Z nakupom mi veliko pomagate pri raziskovanju delovanja UDBE doma in v tujini.

roman@leljak.si ; sms 041 288 170

 

ČRNE BUKVE

Črne bukve

Prepotrebni ponatis originala Črnih bukev dokazuje, da je komunistična Resnica ves ta čas po vojni bila neresnična. Neresnična zato, ker je bila skrbno odbrana, selekcionirana in tendenciozna, ker ni le zamolčevala cele vrste dogodkov, ampak je zamolčevala celo najbolj ključne dogodke iz časa okupacije.  Je edina knjiga, ki so jo izdali "poraženci". Je knjiga, ki je bila v komunističnem sistemu najbolj prepovedana. Posed knjige je pomenil nekaj let zapora.

 

Knjiga na zalogi. 20 €

Z nakupom knjig mi pomagate pri raziskovanju.

Hvala.

Naročila:

roman@leljak.si

telefon: 051603686

Raziskovanje usod posameznikov

- iskanje posrmrtnih ostankov

- iskanje arhivskega gradiva

  doma in v tujini

- svetovanje pri raziskovanju

  polpretekle zgodovine

mail: roman@leljak.si

tel.: 041 288 170

O piškotkih


feed-image Zaznamki