05
Aug
2014
Seznam za Maribor Natisni
Prispeval Roman Leljak   
Torek, 05 Avgust 2014 13:35

Seznam pripadnikov UDB za Maribor. Seznam ni dokončen in ga urejam. Za vsak namig, informacijo vam bom zelo hvaležen.

V knjigi Speča UDBA bo seznam dokončno urejen.

    Aktivni člani SDV                                    Rezervni člani SDV

Ajtnik Ivan, 1951

Auda Milan, 1958

Bergles Sonja, 1957

Bezjak Janez

Božič Peter

Drevenšek Marjan, 1946

Durič Ivan, 1940

Ekart Zvone, 1957

Gačnik Miran, 1964

Godec Marjana, 1949

Godec Marjana. 1949

Guštin Bojan, 1953

Hanžel Majda, 1956

Hmelak Milan, 1956

Hozjan Matko, 1952

Jerman Ivan, 1955

Josipovič Zlatan, 1939

Kirn Peter, 1947

Klep Ivan, 1948

Koren Boris, 1955

Kreper Maks, 1942

Kuret Vojko, 1946

Marinič Marta, 1956

Mulec Peter, 1943

Nastič Branko, 1955

Nikič Božo, 1936

Novoselec Franc, 1941

Rozman Matjaž, 1947

Šebart Cvetka, 1946

Skrt Rudi, 1955

Štuhec Frida, 1946

Trampa Lidija, 1947

Trinko Zoran, 1958

Turnšek Robert, 1955

Vincetič Zlatko, 1950

Vindiš Alojz, 1947

Zadravec Branko, 1947

Žirovnik Janez, 1963

Adlešič Stane, 1928

Atelšek Ivan,

Bračko Franc, 1954

Bračko Srečko, 1963

Cerkovnik Milojko, 1955

Čubrič Mirko, 1954

Debevc Vojko, 1943

Dobčnik Danilo, 1936

Drevenšek Zdenka (o), 1948

Družina Boris

Fabjan Lovro

Furman Oton, 1935

Gašparič Jože, 1947

Grubar Bojan, 1956

Guštin Bojan

Jager Mirko, 1954

Jarc Franjo, 1957

Kobal Slavko

Koprivnik Milan, 1937

Korošec Jože

Koželj Stane, 1952

Kranjc Ivan, 1943

Kravanja Stojan, 1957

Kravanja Zdravko, 1957

Kremavc Bruno

Krepek Maks

Kuhar Sašo, 1947

Mar Franc, 1937

Medved Marko

Merc Stane

Mikič Sašo, 1965

Mrovlož Stava, 1935

Mulec Roman, 1947

Nagode Rudi, 1942

Parič Darko

Rebolj Martin, 1926

Rep Darko, 1964

Rozman Vlado, 1942

Rožman Zvone, 1949

Seško

Skerlovnik Jože, 1946

Soče Ivan, 1954

Švajcncer Janez

Tarkuš Davorin, 1965

Toplak Zoran, 1953

Toš Marjan, 1957

Turnšek Dušan

Vadnjal Peter, 1941

Valonte Leon, 1951

Vidmar Iztok, 1957

Zalašček Franc, 1926

Žnidaršič Irena, 1953

Znidaršič Zvone, 1944

Zadnjič posodobil Petek, 29 Avgust 2014 09:04