11
Oct
2010
Na smrt obsojeni Okrožnega sodišča v Celju Natisni
Prispeval Roman Leljak   
Ponedeljek, 11 Oktober 2010 07:40
Osebe, ki so bili obsojeni pred Okrožnim sodiščem v Celju in nad katerimi je bila izvršena smrtna kazen, in sicer;
- Arhar Franc, sodba vojaškega sodišča 4. armade, številka K 2/45 z dne 24.06.1945
- Babnik Rok (Rotnik Rok), Okrožno sodišče Celje, K 118/48 z dne 05.10.1948
- Basle Pavel, Okrožno sodišče v Celju, K 178/48 z dne 14.06.1948
- Bedo Lovrenc, Vojaško sodišče 4. armade, štev. I- Sud. 135/46 z dne 11.10.1948
- Bitenc Jože, Vojaško sodišče 4. armade, sodba 2/45 z dne 24.06.1945
- Bitenc Mirko, sodba Vrhovnega sodišča K 1/48 z dne 16.04.1948
- Filipančič Ivan, Okrožno sodišče v Celju, K 136/47 z dne 02.05.1947
- Golež Jože, Okrožno sodišče v Celju, K 350/48 z dne 28.07.1948
- Hardinger Ignac, Okrožno sodišče v elju, K 126/49 z dne 28.09.1949
- Himmer Robert, Vojaško sodišče v Celju, 02/45 z dne 24.06.1945
- Jaklič Rudolf, Okrožno sodišče v Celju, K87/47 z dne 29.04.1947
- Jelen Franc, sodba vojaškega sodišča v Celju, K 02/45 z dne 24.06.1945
- Kosmač Rudolf, sodba vojaškega sodišča v Celju, K 02/45 z dne 24.06.1945
- Kreli Jože, sodba vojaškega šodišča v Celju, K 02/45 z dne 24.06.1945
- Lapornik Franc, sodba Vrhovnega sodišča Kpv 192/47 z dne 20.03.1947
- Lesjak Rudolf, Okrožno sodišče v Celju, K 324/47 z dne 13.09.1947
- Marušič Ciril, Okrožno sodišče v Celju, K 324/47 z dnne 13.09.1947
- Mihajlevič Marija, Okrožno sodišče v Celju K 118/48 z dne 03.04.1948
- Pajdaš Edvard, Vojaško sodišče v Celju, K 02/45 z dne 24.06.1945
- Paučnik Jožef, Vojaško sodišče v Celju K 397/45 z dne 03.08.1945
- Pestevšek Rudolf, Okrožno sodišče v Celju, K 136/47 z dne 02.05.1947
- Plankl Alojz, Okrožno soodišče v Celju, K 24/49 z dne 22.02.1949
- Podpečan Jože, Vojaško sodišče, I sud. 51/45 z dne 07.08.1945
- Polnar Leopold, Vojaško sodišče v Celju, 397/45 z dne 03.08.1945
- Pušnik jakob, Okrožno sodišče v Celju K 123/45 z dne 14.07.1945
- Riga Mihael, Okrožno sodišče v Celju K 118/48 z dne 03.04.1948
- Robida Viktor, Vojaško sodišče 02/45 z dne 24.06.1945
- Robnik Rok, Okrožno sodišče v Celju K 118/48 z dne 03.04.1948
- Satler Ivan, Okrožno sodišče v Celju, K 15/49 z dne 08.02.1949
- Škoberne dr. Jurij, vojaško sodišče v Celju, 02/45 z dne 24.06.1945
- Škoberne Pavel, vojaško sodišče v Celju, 02/45 z dne 24.06.1945
- Tirgušek Alojz, Okrožno sodišče v Celju K 15/49 z dne 08.02.1949
- Uranič neža, Okrožno sodišče v Celju, K 475/47 z dne 12.12.1946
- Veber Franc, Okrožno sodišče v Celju K 123/48 z dne 14.07.1948
- Likanje (???) Martin, vojaško sodišče 02/04 z dne 24.04.1945 v Celju
- Zajc jakob, Okrožno sodišče v Celju K 160/48 z dne 10.05.1948
- Žagar Albert, Okrožno sodišče v Celju K 15/49 z dne 08.02.1949
- Ameršek Franc, Okrožno sodišče v Celju K 36(?)/52 z dne 07.08.1952
- Ameršek Leopold, Okrožno sodišče v C elju K 26 (?)/52 z dne 07.08.1952
- Cerkovnik Albert, Okrožno sodišče v Celju K 248/46 z dne 17..4.1946
- Zalaznik Franc, Okrožno sodišče v Celju K 393/46 z dne 01.10.1946
- Selauf Jože, , zadeva 397/45 z dne 03.08.1945