26
Jun
2015
Špiclji UDBE seznam Gornja Radgona Natisni
Uporabniška ocena: / 1
SkromnoOdlično 
Petek, 26 Junij 2015 10:19

GORNJA RADGONA

 

špiclji udbe I

špiclji udbe II

špiclji udbe III

1. Adamič Alojz, 11.6.1914, Boračeva, krojač, »Vračič Jovo«
2. Andolšek Jože, 1.8.1903, Podpoljane, avstrijski narednik, »Franc Pirc«
3. Bagari Štefka, 13.11.1924, Janžev vrh, sobarica, »Kos Marija«
4. Bale Franc, 2.5.1922, Sv. Vrh, Dragotinski vrh, logar
5. Basle Kristina, Krog
6. Belingar Jožica, 22.2.1924, Gorica, Norički vrh, nameščenka, »Janja«
7. Beltran Franc, 30.1.1897, Vogrsko, Gornja Radgona, orožnik, »Kovač Jože«
8. Berič Valentin, 21.1.1925, Nasova, kolarski mojster, »Kovač Franc«
9. Bogataj Franc, 28.2.1925, Logatec, Lutverci, zadružnik, »Martinčič Ante«
10. Borovinšek Jerica, 12.3.1923, Velka, »Bec Ida«
11. Božič Verena, 1.6.1924, Sveti trije kralji, Hercegovščak
12. Bratkovič Jože, 15.1.1929, Petanjci, Gornja Radgona, brivec, »Januš Janez«
13. Bratuša Alojz, 6.8.1908, Benedikt, Lokavec, delavec, »Šmid Jože«
14. Brecelj Rudi, 14.9.1919, Apače, fotograf, »Kovač Peter«
15. Breznik Mihael, 6.9.1921, Negova, Ivanjci, poštar, »Žiri Leks«
16. Brus Pavel, 296.1909, Idrija, Žepovci, dimnikar, »Kolar Konrad«
17. Budje Dragica, 17.9.1929, Gornja Radgona, Apače, trgovska pomočnica, »Majda Dolinšek«
18. Caf Jože, 22.3.1925, Zg. Korena, Cerkvenjak, poštni uslužbenec, »Vito Potokar«
19. Divjak Janko, 11.8.1912, Rački vrh, tajnik KLO Murščak, »Erjavec Franc«
20. Dolamič Tone, 23.6.1923, Ljutomer, Konjišče, mlinar, »Rihtarič Tone«
21. Domanjko Feliks, 117.9.1906, Bolehnečici, Jamna
22. Donik Janez, 5.6.1902, Benedikt, kmet, »Zadravec Tone«
23. Duh Franc, 25.3.1922, Orehovski vrh, Janžev vrh, delavec, »Dolar«
24. Dundek Franc, 8.11.1908, Petanjci, mesar, »Draškovič Franc«
25. Elbl Janez, 5.12.1927, Lokavci, Gornja Radgona, nameščenec, »Mihulič Anton«
26. Fekonja Marija, 27.7.1924, Črešnjevci, delavka, »Maček Milena«
27. Fekonja Martin, 25.10.1926, Kapelski vrh, delavec
28. Felčak Sergej, 6.10.1894, Kavkaz, Rusija, Gornja Radgona, delavec, »Tolstoj Simeon«
29. Ferenc Drago, 30.10.1922, Logarovci, Sveti Jurij ob Ščavnici, »Martinčič Rino«
30. Ferk Julijana, 16.2.1920, Velka, delavka, »Kozader Ivana«
31. Firšt Vinko, 20.01.1925, Sveti Jurij ob Ščavnici
32. Flisar Karel, 4.5.1903, Skakovci, posestnik, »Petrič Pero«
33. Gerič Martin, 25.4.1913, Črenšovci, Turjanski vrh, posestnik, »Ilič Zvonko«
34. Golob Alojz, 15.6.1930, Pesnica, Radenci, kovaški vajenec
35. Golob Franc, 1.10.1924, Ptuj, Žepovci, nameščenec, »Bezjak Franc«
36. Golob Marija, 30.6.1922, Juršinci, Žepovci, administratorka, »Krajnc Marta«
37. Gomzer Feliks, 21.5.1926, Trotkovo, Pogled, delavec, »Topolovič Rado«
38. Granfola Ivan, 19.1.1890, Ptuj, Negova, duhovnik, »Druškovič Anton«
39. Grebenc Mirko, 11.9.1919, Gorenja vas, , Stogovci, kmet, »Blumental Viliem«
40. Gregorinčič Jože, 8.3.1915, Martino Sevci, Radenci, klepar, »Zdenčar Rako«
41. Grosman Marijana, 30.8.1927, Apače, delavka, »Kolar Greta«
42. Gucmandel Josip, 12.2.1922, Nasova, posestnik, »Strah Jože«
43. Herl Ana, 10.7.1898, Hrastje Mota
44. Ilešič Dušan, 13.12.1932, Gornja Radgona, električar, »Hrast«
45. Iskra Franc, 20.11.1925, Trotkovi, Benedikt, nameščenec, »Zajc Božo«
46. Iskra Franc, 29.9.1912, Police, kovač, »Jus Jože«
47. Istenič Marija, 22.12.1925, Rakek, Lutverci, delavka, »Knap Zvonka«
48. Ivanjčič Slavko, 24.9.1922, Železni dvori, Gornja Radgona, nameščenec, »Boris«
49. Jakopič Anton, 28.2.1900, Vrhnika, Konjišče, zadružnik, »Triglav«
50. Jastrobnik Viljem, 5.2.1912, Slovenske Konjice, Radgona, elektrotehnik, »Smrekar Jože«
51. Jauk Jože, 23.8.1923, Skakovci, Črnci, »Voje«
52. Jauševec Ivan, 6.6.1927, Nasova, kletar, »Daro«
53. Jurkovič Marija, 23.08.1924, Stanetinci, Sveti Jurij ob Ščavnici, »Darinka«
54. Katan Franc, 2.12.1921, Aženski vrh , kletar, »Spanič Peter«
55. Kaučič Lojze, 30.5.1924, Ihan
56. Klemenčič Milan, 28.11.1926, Beltinci, Gornja Radgona, »Knjigar Jože, Marko Riha«
57. Klobasa Franc, 4.9.1913, Ješovci, Rožengrunt, delavec, »Kolarič Karel«
58. Knap Franc, 8.10.1926, Postojna, Apače, zadružnik, »Farič Janez«
59. Knez Janko, 17.5.1926, Kobilščak, tajnik KS, »Novak Ivan«
60. Kniplič Marija, 28.6.1926, Orehovci
62. Kocbek Franc, 20.8.1899, Police, Orehovski vrh, viničar, »Kolarič Tone«
61. Kobe Janez, 1.1.1906, Novo Mesto, Lutverci, delavka, »Javka Mura«
63. Kolar Mirko, 15.10.1926, Ljubljana, Vratja vas, čevljar,
64. Kolarič Franc, 20.9.1903, Murščak, »Sikič Đuro«
65. Koler Ivan, 9.12.1921, Gornja Radgona, delavec, »Kocina Franc«
66. Korunič Matija, 22.2.1906, Čakovec, Rožengrunt, »Graber Jože«
67. Kosi Franc, 1.4.1914, Lahonci, cestni nadzornik
68. Košar Janez, 24.7.1923, Trbegovci, Jamna, delavec, »Cetinja«
69. Košar Janez, 7.12.1910, Kraljevci, Sveti Jurij ob Ščavnici, »Kovačič Franc«
70. Kotnik Martin, 14.10.1906, Mala Nedelja, kolarski mojster, »Jožef Kumpl«
71. Kovač Albert – Rasko, 20.11.1925, Škofja Loka, Pogled, kovač, »Rojko Stepan«
72. Kovačič Konrad, 1.2.1915, Stari trg, trgovski pomočnik
73. Kovačič Leopold, 11.10.1913, Police, delavec, »Kozel Vinko«
74. Kovačič Milan, 6.11.1913, Gornja Radgona, delavec, »Kamen«
75. Kovačič Stane, 21.4.1924, Gornja Radgona, čevljar, »Steger Ivo«
76. Kozar Janez, 3.8.1909, Apače
77. Kralj Jožefa, 25.12.1925, Črnomelj, Velka, delavka, »Trg. Kolarič«
78. Kraner Anton, 22.4.1905, Negova, Drvanja, kmet, »Slaček Johan«
79. Kranjc Štefan, 13.12.1926, Cankova, Lutverci, »Šmid Ferdinand«
80. Krapeš Franc, 3.2.1923, Gorica, Apače, zadružnik, »Javka Drava«
81. Križan Konrad, 18.2.1922, Grabonoš, delavec, »Mrak Tone«
82. Kump Martin, 23.2.1925, Črnomelj, Apače, »Novak Anton«
84. Kuzmič Milka, 3.4.1926, Podgrad, uradnica, »Kresnik Krista« 83. Kur Ludvik, 20.8.1912, Negova, posestnik, »Luka«
85. Labreht Rajmund, 12.12.1930, Benedikt, kolarski mojster, »Kocuvan Franc«
86. Lapi Otilija, 10.12.1914, Rožički vrh, Radenci, delavka, »Sonja«
87. Lenartič Marija, 21.6.1926, Hrašenski vrh, sobarica, »Hrašovec Frančiška«
88. Lovrenčič Stanislav – Maks, 19.10.1916, Benedikt, matični uradnik
89. Lovreščak Hermina, 10.6.1927, Selnica ob Dravi, Vratji vrh, delavka, »Blažič Ela«
90. Lovrinc Ivan, 9.7.1929, Podgorje, delavec, »Mulavec Franc«
91. Maček Ivan, 5.1.1928, Radenci, delavec, »Pojbič Konrad«
92. Magdič Paula, 5.1.1923, Stavešinci, »Minka Kokot«
93. Majhen Karl, 29.10.1920, Sp. Veljka, »Karl«
94. Mak Andrej, 8.12.1920, Ljubljana, Vratji vrh, delavec, »Martinovič Marko«
95. Malek Rozalija, 5.4.1928, Maribor, Gornja Radgona, nameščenka, »Ilonka«
96. Markovič Martin, 29.10.1902, Sveti Jurij ob Ščavnici, kmet, »Jaklič Alojz«
97. Matjašič Štefan, 24.11.1920, Turnišče, Trate, posestnik, »Trska Bogomil«
98. Mauko Franc, 27.3.1907, Sveti Jurij ob Ščavnici, Čakova, mlinar, »Sokol«
99. Mauko Pepca, 25.2.1923, Iljaševci, uradnica pošte Radenci
100. Maver Franc, 3.12.1893, Drašča vas, Lutverci, kovač, »Ris«
101. Medved Robert, 14.5.1914, Novo Mesto, Gornja Radgona, »Nande Novak«
102. Mihelič Janez, 3.5.1926, Družni vrh, Velka, »Berdan Alojz«
103. Mlinarič Peter, 28.12.1902, Šratovci, »Murka«
104. Močnik Franc, 25.1.1916, Okoslavci, posestnik, »Prešeren Lojze«
106. Muhič Marija, 14.12.1924, Lutverci, nameščenka, »Vreča Jožica«
105. Močnik Marija, 24.5.1920, Okoslavci, delavka, »Ančka«
107. Novak Franc, 16.1.1924, Drobtinci, delavec, »Toplak Štefan«
108. Novak Marija, 6.7.1935, Črnce, Apače, delavka, »Božič Ana«
109. Novina Karel, 8.6.1917, Semič, Apače, mlinar, »Franc Rojko«
110. Ornik Karel, 8.9.1930, Avstrija, Janhova, »Kvarner Jože«
111. Paty Marija, 5.5.1928, Črensovci, Sva Ana v Slovenskih goricah, učiteljica, »Zlatka«
112. Paulin Jože, 1.9.1916, Gorica, Velka, učitelj, »Levstik Peter«
113. Pavlos Stanko, 9.11.1907, Cogetinci, Prešernov vrh
114. Pfajler Malči, 4.6.1924, Nasova, nameščenka, »Vinkovič Nada«
115. Pintarič Anton, 20.12.1910, Rožički vrh, »Rauter Jožef«
116. Pirš Ivan, 9.12.1914, Benedikt, Cerkvenjak, »Rojs Matija«
117. Ploj Franc, 27.9.1910, Čagona, Cerkvenjak, čevljar, »Senekovič Mirko«
118. Polanec Marica, 8.10.1927, Črnomelj, Lutverci
119. Prelog Angela, 24.5.1924, Stara Nova vas, prodajalka, »Levandovska Eda«
120. Prelog Franc, 27.11.1920, Stara Nova vas, »Beršnak Lojze«
121. Prelog Ignac, komandant žandarmerije v Bad Radkersburgu, »Andraž«
122. Prešeren Lozica, 24.8.1933, Podgrad
123. Probat Karl, 27.12.1931, Radenci, Lutverci, »Klemenčič Jože«
124. Puhar Štefan, 24.12.1926, Rihtarovci, delavec, »Rožman Franc«
125. Rajšp Jože, 8.2.1924, Velika Nedelja, Trate, gozdar, »Kos Srečko«
126. Rantaša Franc, 30.3.1923, Hrastje Mota, poljedelec, »Švagola Josip«
127. Ražanja Ernest, 7.7.1931, Vratja vas, trgovec, »Brus Alojz«
128. Riedl Ana, 9.2.1910, Turnišče, Avstrija, gospodinja, »Farič Fani«
129. Rihtarič Franc, 23.9.1929, Gornja Radgona, kmetijski nadzornik
130. Ritlop Anton, 26.3.1928, Črnce, delavec, »Milan Tomažič«
131. Rodi Bela, 12.4.1924, Murska Sobota, Gornja Radgona, trg. pomočnik, »Vojtek«
132. Rodi Rozalija, 16.10.1924, Lutverci, »Marič Dragica«
133. Roma Alojz, 21.6.1932, Lutverci, čevljarski pomočnik, »Kern Franc«
134. Rožman Ravnikar Marija, 24.2.1929, Tezno, nameščenka, »Sagadin Katarina«
135. Serel Franc, 26.7.1910, Mahovci, posestnik, »Kovačič Konrad«
136. Sešerko Ivan, 7.12.1915, ZDA, Sveti Jurij ob Ščavnici, trgovec, »Dušan Pavel«
137. Slana Jakob, 19.4.1921, Radenski vrh, »Vukovič Miloš«
138. Slana Lovro, 6.8.1998, Mala Nedelja, Šratovci, posestnik, »Andrej«
140. Smodič Andrej, 22.11.1924, Ptuj, Maribor, delavec, »Savič Marko«
139. Slana Mirko, 9.6.1915, Benedikt, mlinar, »Pavlič Franc«
141. Smolkovič Marija, 30.11.1917, ZDA, Radenci, sobarica, »Kovač Magdalena«
142. Stražistar Justi, 5.10.1919, Janhova, matičar v G. Radgoni, , »Kolarič Marica«
143. Strniša Franc, 22.1.1914, Gornja Radgona, Lutverci, »Kovač Peter«
144. Šerber Marija, 3.4.1934, Očeslavci, »Sonja Gorišek«
145. Škoda Mirko, 9.12.1931, Celje, Lutverci, delavec, »Kajžnerič Slavko«
146. Škof Franc, 26.7.1883, Ptuj, Cerkvenjak, Velika Nedelja, duhovnik, »Varuh«
147. Škof Franc, 7.10.1908, Bizeljsko, Črešnjevci, gostilničar, »Igor«
148. Škrlec Jože, 1.2.1930, Radenci, čevljarski pomočnik, Novak Franc«
149. Šlehta Božo, 25.12.1921, Litija, Gornja Radgona, »Jelen«
150. Šmidlehner Friderik, 7.1.1905, Sv. Jurij, Radenci, duhovnik, »Klobasa Ferdinand«
151. Špindler Alojz, 1.6.1911, Ljutomer, Apače, pismonoša
152. Štajer Rupert, 12.08.1926, Apače, delavec, »Žižek Ferdinand«
153. Štefanec Frančiška, 1.4.1906, Šratovci
154. Šteinbauer Franc, 8.11.1906, Lormanj, Kapela, trgovec, »Križan Anton«
155. Štrakl Ana, 29.6.1924, Črešnjevci
156. Telkeš Gizela, 30.4.1920, Tišina, sobarica, »Prisnečar Pepca«
157. Toplak Štefan, 3.5.1915, Brezovica, Gornja Radgona, delavec, »Franko Prain«
158. Topolovec Martin, 12.10.1919, Gradišče, Hercegovščak, »Potočnik Mihael«
159. Uršič Srečko, 11.7.1890, Cerkvenjak, duhovnik, »Marko Drobnič«
160. Vahčič Rudolf, 13.4.1908, Videm ob Savi, Benedikt, duhovnik, »Res Marjan«
161. Veršič Franc, 2.7.1918, Župetinci, nameščenec
162. Vesel Jože, 19.10.1917, Grosuplje, Podgorje, »Sebo Tomažič«
163. Vidovič Franc, 21.1.1920, Podgrad, Ptujska cesta, viničar, »Stevek Janez«
164. Vnuk Anton, 6.5.1931, Dražen vrh, delavec, »Smreka«
165. Vogrinčič Franc, 15.8.1914, Šratovci, delavec, »Bučar Bojan«
166. Vrabel Stanko, 8.4.1926, Stara cesta, Konjišče, poslovodja mlina, »21«
167. Vrečko Zvonka – Antonija, 23.10.1929, Stožice, Cerkvenjak, učiteljica, »Dovc Marija«
168. Vuk Alojz, 3.6.1913, Boračeva, nameščenec, »Ilija Kruprešanin«
169. Vukan Matevž, 3.9.1913, Lomanoše, Trate, »Prjavč Mali«
170. Zelenko Alojz, 21.6.1923, Župetinci, »Slavko Slavec«
171. Zemljič Franc, 19.3.1923, Cogetinci, delavec, »Oprešnik Anton«
172. Zemljič Janko, 5.12.1924, Očeslavci, Okoslavci, strugar, »Tobdžija Franc«
173. Zlatič Leopold, 7.12.1904, Ljubljana, Cerkvenjak, Benedikt, »Marko Štablan«
174. Zupančič Ivanka, 6.7.1928, Dragomlja vas, Podgorje, »Starika Marija«
175. Zver Matija, 10.2.1915, Janžev vrh, delavec, »Napotnik Franc«
176. Žajdela Franc, 3.9.1912, Berkovci, Ljutomer, Sovjak, poslovodja, »Kovačič Franc«
177. Žel Karel, 9.10.1913, Sl. Bistrica, Benedikt, Marija Snežna, duhovnik, »Trdina Janez«
178. Žerdin Jože, 12.10.1919, Velika Polana, Murščak, kmet, »Hribar Lojze«
179. Žinkovič Jožef, 21.2.1931, Janžev vrh, delavec, »Kuzmič Anton«
180. Žitek Franc, 29.1.1922, Hrastje Mota, nameščenec, »Triglav«
181. Žižek Franc, 4.8.1921, Smolnici, Adrenci, »Petek Janez«
182. Žižek Lizika, 17.11.1921, Plitvički vrh, Sv. Ana, »Levstik Sonja«
183. Žižek Matija, 12.2.1913, Hrašenski vrh, krojač, »Sobočan Jože«

 

Zadnjič posodobil Petek, 26 Junij 2015 10:50