02
Feb
2014
Prodajna akcija Natisni
Uporabniška ocena: / 0
SkromnoOdlično 
Nedelja, 02 Februar 2014 15:56

Spoštovani, obiskovalec internetne strani Leljak.si v nadaljevanju Vam na kratko

predstavljam prodajno akcijo, ki zajema posamezno knjigo kot tudi komplet 10 knjig.

Posamezna knjiga v akciji je v prodajni akciji za 10 €,

komplet vseh desetih knjig 90 €.

V ceno niso zajeti poštni stroški, ki pri posamezni knjigi znašajo 2 € pri kompletu pa 4 €.

 

udba 001

 

UDBA Prva knjiga

- Kučan je vedel, da je Silvo Gorenc 1972 ugrabil in likvidiral Stjepan Crnogorca
- Zakaj je 1975 umrl Nikica Martinovič gospod Zemljarič
- UDBA je 1966 leta postavila bombo v Pliberku
- UDBA je 1966 odigrala atentat na Tita na Dunaju
- Blišč in beda sodelavca, ki mu je UDBA plačala milion mark


Redna cena: 17,90 €

Akcijska cena: 10 €

 


 

cerkev 300

Cerkev umira v petek 13.

Roman ponuja  napeto zgodbo, ki temelji na resniènih dogodkih, ki so se zgodili konec leta 1945. Hercoga Ivana, partizani zaprejo v taborišèe na Teharjih kot vojnega  dobièkarja. Aneja Jezernika pa kot urednika slovenskega èetniškega èasopisa Kri in zemlja. V taborišèu zvesta od èetniškega obvešèevalca o tajni akciji, ko so za Dražo Mihajloviæa,  jugoslovanskega vodjo èetnikov, v zaèetku leta 1944 želeli v Švico prenesti veèjo kolièino zlata, denarja in dokumentov o raèunih v  švicarskih bankah. V petek, trinajstega, Anej in Ivan uspeta pobegniti s prizorišèa pobojev. Zaène se lov na zaklad. Vkljuèi se tudi cerkev.  Knjiga ponuja polno šifer, s katerimi so si obvešèevalne službe takrat pomagale. Ob spoznanju, da je cerkev hotela pograbiti vse in odpeljati v Rim, vas knjiga vseskozi drži v napetem ozraèju in odkriva vedno nove skrivnosti. Pri branju te knjige  bomo radovedni in vedoželjni odprli vsako novo stran. Spoznali bomo nadèutne sposobnosti znanja, sposobnost širjenja uma. Knjiga je  polna èloveške duhovnosti, polna znanja o medèloveških odnosih.

.... več na povezai Cerkev umira v petek 13.

 

Redna cena: 20 €

Akcijska cena: 10 €


crne bukve gornje radgone

Črne bukve Gornje Radgone 1945-1950

Avtor je v Arhivu RS našel zapisnike izseljenih, ki jih je 1946 zapisala UDBA. Zapisnik je narejen za vsako izseljeno družino posebej. Medtem ne gre izkljuèiti, da so se nekateri zapisniki tudi izgubili, kot je na primer zapisnik izseljenih iz Podgrada. Vsekakor je to prvi seznam vsaj veèine izseljenih iz širšega obmoèja Gornje Radgone, seznam, ki bo še dolgo opominjal v prihodnosti, da je v tem kraju narejeni velik zloèin. Seznam je avtor urejeval izkljuèno na osnovi zapisnikov UDBE, imena pa prepisoval dobesedno.

 obseg: 562 strani; format: 25x28,5 cm; mehka vezava

 

Redna cena: 25 €

Akcijska cena: 10 €


Huda jama

Huda Jama

" Mami, danes bova umrli, a ne? "

Še zadnjiè sem pod prsti èutila obraz svoje mame. Njeno ihtenje je zastalo, morda zadnja solza ji je zdrsnila po obrazu. Mama, rada bi pomagala tvoji solzi, rada  bila bi tvoja solza, zdrsnila z obraza in se stopila v smrt. Solza, ki sem jo èutila, je bila mehka, topla. Izžarevala je notranjost materinih misli, srène notranjosti, boleèino, ki ni našla besed, ki bi smrt spremljale s tolažbo. O mati, uživati bi hotela v tvojem telesu. O bog, toliko trpljenja si mi namenil. Notranji klici so bili neukrotljivi.  Telo se mi je vse bolj krèilo. Otrpnila sem. Nisem želela, da bi moji grobi nohti zasekali v materin obraz, povzroèili še dodatno gorko kri. Kolen nisem veè èutila in v grlu me je dušila boleèina  duše. Moèno je razjedala vse bolj slabo telo, ki se bo, upam da,  kmalu zgrudilo pod njeno težo.


..... več na povezavi Huda jama

Huda Jama, rov Sv. Barbare, prve dni junija 1945. leta.

 

Redna cena: 18 €

Akcijska cena: 10 €


knoj 300

 KNOJ 1944-1945

 

Knjiga razkriva celoten seznam pripadnikov Vojske državne varnosti (3450), ki se je kasneje preoblikovala v KNOJ. Objavljenih je še do sedaj 120 neobjavljenih dokumentov, predvsem poroèil in povelj KNOJa. Dokumenti razkrivajo, da so pripadniki te enote bili vojaško in politièno zavezani, da o likvidacijah ne smejo govoriti. Likvidacije so razglasili za vojaško skrivnost...

Redna cena: 18 €

Akcijska cena: 10 €

 


 

leljak mitjo ribicic

MAJOR MITJA IN PUKLASTI MIHA - PRIJATELJA PO KRVI

Knjiga na poseben dokumentaren naèin govori o dveh vojnih prijateljih, ki sta se prviè sreèala v Osnovni šoli na Rakeku, preživela partizovanje na Pohorju, zaznamovala "pohorsko afero", v knjigi je objavljenih 300 ovadb, ki jih je osebno napisal Mitja, zlorabljanje zapornic....skratka knjiga, ki upam, da bo mnoge pritegnila branju.

Mitja Ribièiè je osnovno šolo obiskoval na Rakeku pri Planini, tam se je rodil tudi Bogdan Hrovat - Puklasti Miha. Puklasti Miha je pred samomorom napisal svojo izjavo o pohorski aferi. Tudi Mitja Ribièiè je na štiri strani zapisal svoje videnje o likvidaciji partizanov na Pohorju. Seznami oseb, ki jih je enota Mitje Ribièièa pripravljala za likvidacije pred koncem druge svetovne vojne. Preko 200 faksimile ovadb proti ženskam, partizanom in ostalim, ki jih je napisal osebno Mitja Ribièiè.

obseg: 350 strani; format: 17x24 cm; mehka vezava

 

Redna cena: 36 €

Akcijska cena 10 €


roman leljak-mit o of in kps

Mit o OF in KPS Brat - Brata

"Novo ustanovljeni praznik, smo praznovali 8. februarja 1942, ki ga je Komunistièna partija po svoji OF proglasila za narodni praznik za to, ker je 8. februarja 1849 umrl pesnik France Prešeren, ker je 15. februarja leta 1573 umrl muèeniške smrti vodja kmeèkega upora Matija Gubec in ker je ves "letošnji februar mesec slavnih zmag tiste armade, ki tudi nam Slovencem s svojo junaško borbo uresnièuje Gubèevo in Prešernovo misel - rdeèe delavsko kmetske armade Sovjetske zveze." Noben zgodovinar, noben znanstvenik katere koli stroke, bi ne mogel med temi dogodki najti notranje zveze, Komunistièna partija jo je našla....."
 
Vsebina knjige

Uvodno razmišljanje; Ali je Josip Vidmar sodeloval z Nemci?; Pisma Edvarda Kardelja; Franc Rozman Stane; Zgodovinska resnica o Dražgošah; Požig vasi Koreno pri Lukovici; Zidanškov bataljon požgal vas Prezid; Pobiranje davka OF v Ljubljani; Pismo Slovenske lige 1942; Èasopis Svobodna Slovenija; Lojze Ilija; Izdajalska zarota KPS in OF; Življenjepis Ilija Lojza

obseg: 206 strani; format: 15x21 cm; mehka vezava

Redna cena: 24 €
Akcijska cena: 10 €


Zbornik

Zbornik Vetrinje, Teharje, Rog

Redna cena: 29 €
Akcijska cena: 10 €

 


Zlocin kajn I

ZLOČINI SLOVENSKEGA KAJNA

Odgovorni za poboje na Celjskem  leta  1945

V knjigi je imenovano, tudi slikovno,

47 UDBO-vcev, ki so odločali o smrti in življenju v Celju1945 leta,

236 KNOJEVCEV, ki so bili izvrševaci likvidacij,

in pa seznam celice KPS za OZNO Celje.

Odgovorni za  Hudo Jamo,  Košnico, teharsko  taborišče... Resnica je pred nami v vsej svoji grenki resnici

 

obseg: 486 strani; format A4; trda vezava

 

Redna cena: 44 €

Akcijska cena: 10 €


Zlocin kajn II

ZLOČINI SLOVENSKEGA KAJNA II (drugi del)

Odgovorni za poboje na Celjskem  leta  1945

 

Redna cena: 44 €

Akcijska cena: 10 €

 

 

 

Posamezna knjiga v akciji je v prodajni akciji za 10 €,

 

komplet vseh desetih knjig 90 €.

 

SPREJEM NAROČIL

 

Založba Atilova knjiga
Kapelski Vrh 100
9252 Radenci

 

Knjige lahko naročite po telefonu ali po elektronski pošti.

telefon:

041 288 170

051 603 686


elektronski naslov:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Zadnjič posodobil Četrtek, 12 Februar 2015 20:41