17
Mar
2015
Viri Natisni
Prispeval Roman Leljak   
Torek, 17 Marec 2015 17:55

Iz vsebine knjige:

- Specialna sredstva

- Tajni bunkerji

 

Viri

Gradivo iz fonda AS 1931:

- Škatla 2250, Navodilo o koriščenju sredstev za posebne izdatke,
- Škatla 2264, Pregled operativno tehničnih sredstev Inštituta za varnost v Beogradu,
- Škatla 2274, Operativno tehnična sredstva iz NR Kitajske,
- Škatla 2234, Specialno orožje in sredstva za fino diverzijo,
- Škatla 2235, Testiranje avtomatske pištole 9 mm, OT sredstva za diverzijo,
- Škatla 2236, Specialna sredstva za vojno organizacijski sestav, predlog potreb specialnih sredstev, pregled potreb po specialnih sredstvih za vojno organizacijske enote,  zapisnik o prevzemu revolverjev z dne 16.11.1976,
- Škatla 2239, Naročilo za adaptacijo avtomatskih pištol M-61 škorpion,
- Škatla 2242, Depo orožja za USDV in zahtevek za posebne centre,
- Škatla 2248, Pravilnik o sistematizaciji posebnih operativno – tehničnih sredstev,
- Škatla 2250, Specialna orožja, diverzantska in kemična sredstva – naročilo,
- Škatla 2265, Sredstva za pasivizacijo – naročilo, kemijska sredstva – naročilo, sredstva za pasivizacijo – urgenca, sredstva za pasivizacijo, orožje in naboji – urgenca,
- Škatla 2274, Naročilo OTS sredstev,
- Škatla 2258, Načrtovanje in izgradnja baznih  objektov,
- Škatla 2250, Tehnična navodila za objekte,
- Škatla 2242, Tajni objekti za opremo in ljudi, Zdravko Slamič Ajdoviščina, Jezero I, Koper in Jesenice I, Jesenice,
- Škatla 2250, Tajni objekt za opremo, Depo št. 11, Ljubljana,
- Škatla 2255, Tajni bunker pri sodelavcu »Jesen«, Maribor,
- Škatla 2257, Tajni bunker, Kamnogoriška ulica 42, Ljubljana,
- Škatla 2282, Tajna baza za opremo in ljudi, Baza št. 1, Zaglobova kmetija, Ojstri vrh, Kranj,
- Škatla 2269, Tajni bunker pri vikendu sodelavca »Bohomurčka«, Pesnica pri Mariboru, Depo pri sodelavcu »Korenina«, Slovenska Bistrica,
- Škatla 2274, Depo pri sodelavcu »Zalarju«, vas Ratje, Novo Mesto, Depo pri sodelavcu »Bohomurčku«, Pesnica pri Mariboru, Bazni objekt »Lovec«, objekt »Jelen«, Maribor, Depo pesnica pri Mariboru.

Zadnjič posodobil Torek, 17 Marec 2015 19:33