Filmovi Romana Leljaka

Mit o Jasenovcu

Komunistička vlast je u cilju  prekrivanja svojih zločina nad hrvatskim pućanstvom ustvarila veliki mit o Jasenovcu kao najvećem logoru države NDH u drugom svijetskom ratu. Od 1,7 miliona žrtava drugog svijetskog rata na tlu tadašnje Jugoslavije preko 700.000 je pripasano državi NDH samo u tom logoru.

Trajanje filma: 64 min

Maribor - Najveće stratište Hrvata

U svibnju 1945. godine iz Bleiburga engleske su ratne snega patizanima predali  oko 250.000 zarobljenika, koju su se skonili pred komunističkom represijom. Vojnici, civili, žene i djeca  su likvidarani nakon predaje partizanima na putu preko Slovenije u Hrvatsku. Tezno kraj Maribora stratište je 30.000 Hrvata.

Trajanje filma: 60 min

Huda jama

Od 25. svibnja 1945. godine u rudniku Huda Jama kraj Laškog u Sloveniji, partizanska jedinca 3. brigade slovenskog KNOJa činila je jedan od najstrašnijih zločina u 2. svijetskom ratu. Preko 3000 ratnih zarobljenika, civila iz zbjega Hrvatskog križnog puta, među nima stotine žene i djece likvidirala je na način, da jih je svezane, neke i žive, gurnuli u 47 metara duboki rov  sv. Barbare. 

Trajanje filma: 60 min

Djeca s Kozare

Ovaj film Djeca s Kozare prikazuje mnoštvo arhivskog gradiva, je poticaj povjesničarima da ipak pokušaju razumijei duh onoh vremena, realno posmatrati  povijest i zaboraviti duh narodnooslovodilačkog rata koji je pun ideologije jedne povijesne priče utemeljene na idealima koji uistinu nikada nisu postojali.

Trajanje filma: 55 min